Sandslån V

Oregistrerad
Byggdes 1908 vid Hernösands Verkstad & Varf AB, Härnösand (Stål)
12,65 x 3,24 x 0,95 m (Nybyggd 1908)
11,90 x 3,30 x 1,15 m (Remahl 1969)
Maskin: Bolinders Råoljemotor på 32 Ehk - ersatt av en Säffle 2-cyl. dieselmotor på 70 Ehk (??) och av en Bolinder-Munktell Diesel på ?? Ehk (1973), och av en H.F. Maskiner, Nykvarn ångmaskin på 50 Ihk (1979)

Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland som SANDSLÅN V. Flyttades 1919 till ÅFF Drifts AB, Nyland (Dotterbolag) men återtogs 1935 av ÅFF igen. Köptes i okt 1969 av Hasse Rehmal, Sollefteå och han började bygga om båten inne i centrala Sollefteå 1970, och 1981 på våren var hon klar med överbyggnad och ångmaskin. Döptes då om MADAM FLOD och var passagerarbåt. Hösten 1988 hade Rehmal ledsnat och sålde henne till okända ägare i Göteborg dit hon fraktades på lastbil. Köptes sedermera av Mats Fernhagen, Göteborg och har legat och rostat vid Gullbergskajen till hösten 2005 då Folkhögskolan i Härnösand återbördade henne till Ådalen och byggnadsorten.
Text: Bengt Westin

Sandslån V, 18/6 0965
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Madam Flod
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Madam Flod i Göteborg 2002
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Madam Flod i Göteborg 28/9 2002
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan