Sandslån VI

Oregistrerad
Byggdes 1908 vid Hernösands Verkstad & Varf AB, Härnösand (Stål)
12,65 x 3,24 x 0,95 m (Nybyggd 1908)
Maskineri: Bolinders Råoljemotor på 32 Ehk
Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland som SANDSLÅN VI. Flyttades 1919 till ÅFF Drifts AB, Nyland (Dotterbolag) men återtogs 1935 av ÅFF igen. Okänt öde
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Ångermanälfvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan