Bogserbåten Sandvik.

SGYO – 7508 (3/4 1929)
Byggd 1928 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 401 (Stål)
24,90 x 6,52 x 3,28 m - 129,92 / 28,82 (MB 1928)
23,90 x 6,52 x 3,31 m - 138 / 0 (SS 1962)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin (12 5/8” – 26 3/8” x 17 ½”) på 320 Ihk, utbytt 1956 mot en Deutz-Diesel 4-takt 8-cyl. dieselmotor på 670 Ehk. Ny motor 1979, en Nohab-Polar dieselmotor på 1.070 Ehk.
Byggdes för Sandviks Ångsågs AB, Sandvik som SANDVIK. Kölsträcktes den 15 jan och sjösattes den 23 april 1928. Övertogs genom bolagsskifte 1943 av Mo & Domsjö AB, Norrbyskär till ett värde av 20 000 kr. Ombyggdes till motorfartyg 1956 vid Lunde Varv och samma år ändrades hemorten till Domsjö. Såldes eller överfördes 1991 till Skärnäs Terminal AB, Iggesund (både MoDo och Iggesund ägdes av Holmen) för 270 000 kr, men återkom till Örnsköldsvik igen 1998, köpt för 500 000 kr av Noås Nord-Muddrings AB. Dessa sålde båten igen år 2000 till Sandinge Bogsering & Sjötransport, Lysekil, som efter en del renovering sålde vidare, för 1,0 Mkr, till Ove Wetterberg, Stockholm 2001.

Text: Bengt Westin


Sandvik 1928
Sandvik
Foto: Svensk Sjöfarts Tidning (Gunnar Hedman) via Bengt Westin.


SANDVIK på Västerfjärden, Norrbyskär - våren 1945
Sandvik
Foto: Lennart Hedlunds saml.

SANDVIK vid kajen i Furuögrund
Sandvik
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Sandvik 1949
Sandvik
Foto: Sten Lindholm via Bengt Westin.


Sandvik
Foto: Staffan Öberg via Bengt Westin.


Sandvik
Foto: Göran Svedin via Bengt Westin.


SANDVIK - 24 juli 1965
Sandvik
Foto: Lars Brolin


Sandvik i Skelleftehamn augusti 1967.
Sandvik
Foto: Stig Larsson


Hörneå, Sandvik och Stacke (1)
Sandvik
Foto ur Håkan Augustins saml.

Hörneå och Sandvik
Sandvik
Foto ur Håkan Augustins saml.

Sandvik vid Gideåbacka 1967-68.
Sandvik
Foto: Håkan Augustin


Sandvik 1972
Sandvik
Foto: Bengt Westin.


Sandvik 1978
Sandvik
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.


Sandvik och Renö i Wasa skärgård 1978
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Sandvik och Renö i Wasa skärgård 1978
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström


Domsjö 1980. Hemmahamnen för:
Kämpe, Frans Michael och Sandvik. Bakom Sandvik skymtar Gibb.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Sandvik till ankars
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström


Sandvik bunkrar diesel sent en kväll vid ön Ålandet.
Sandvik
Foto: Ola Bäckström.


Kortet är tagit 1980, gubben akter om styrhytten vid livbåtsdäverten är styrman Fällman från Umeå. Jag var ombord som motorman vid tidpunkten när kortet togs och Mikael Persson var däcksman, Vi skulle just gå ned till Fagerviken i Gävleområdet för att hämta ett lass, när det kom ombord några gubbar från kontoret i Domsjö med några reklamnissar med sig och ville ha några bilder. Detta var såkallad "sinkning i arbetet", för det var det bästa vädret för timmerdragning och vi var precis på väg när vi fick vända om för detta tillfälle. Övriga i besättningen var skeppare Lindström från Sundsvall, maskinist Nylander från Husum, kockan Sjölund från Husum och en däckare till (feriearbetare).
Håkan Sundström.
Sandvik
Reklamfoto från MoDo Skog AB via Ola Bäckström.


Sandvik med adventsstjärnan tänd i mässen
Sandvik
Foto: Ola Bäckström


SANDVIK - september 1988
Sandvik
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Sandvik i Iggesund 31/7 1992
Sandvik
Foto: Tore Olsson via Bengt Westin.


Sandvik i Hudiksvall
Sandvik
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.


Sandvik i Holmsund, troligen ägd av Noås Muddrings AB vid den här tiden.
Sandvik
Foto Ulf Jonsson.


Sandvik i Hammarbyhamnen 2002.
Sandvik


Sandvik i Hammarbyhamnen 22 november 2004.
Sandvik

Sandvik

Sandvik


Sandvik i Hammarbyhamnen 8/3 2005
Sandvik
Foto: Nils-Henrik Krokstedt

Sandvik i Hammarbyhamnen 24/10 2010
Sandvik
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan