Sandvik

Oregistrerad
Byggd möjligen 1890 i Helsingborg (Järn)
10,07 x 2,74 x 1,80 (SV 1922)
Maskin: Okänd ångmaskin på 48 Ihk

Byggdes för okända, men fanns i vart fall 1903 i Seskarö och var upptagen i Nordiska Trävaru Abs huvudbok som SANDVIK, till ett värde av 25 000 kr. Bolaget ombildades efter konkurs 1908 till Baltiska Trävaru AB som 1918 uppgick i AB Ytterstfors-Munksund. Sannolikt såldes då sågen till Svenska Trävaru AB Kemi, Seskarö. Överfördes sannolikt 1926 till moderbolaget Oy Kemi-Joensuu AB, Kemi, senare AB Kemi Oy. Okänt öde.
Text: Bengt Westin (Källor: RA (B Fogelberg), SCA-arkivet Merlo)


SANDVIK
Foto Jan Franzéns saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan