Sandviken

Oregistrerad
Byggd 1907 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand (Järn)
17,45 x 3,71 x 2,27 (SV 1915)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 80 Ihk.

Byggdes för Sandvikens Sågverks AB, Sandviken med namnet SANDVIKEN och kostade enligt kontraktet 28 800 kr. Överfördes till dotterbolaget AB Bogserkompaniet, Ytterlännes 1923 men var tillbaka i Sandviken 1937, då hos Sandvikens Cellulosa AB. Slog runt och sjönk vid kajen under vinteruppläggning i början av 1930. Bogserångaren ’Sandviken’ har sjunkit vid Sandvikens Cellulosafabrik vid Ångermanälven. Båten hade nyligen lagt upp, och man höll på med avrustningsarbetet ombord, då olyckan, och besättningen kunde endast med knapp nöd rädda sig i land. Anledningen till olyckan var, att barlasten, som tagits upp och lagts på däcket, förorsakade så stor toppvikt att båten kantrade. (SST 4-1930). Skrotades 1958.
Text: Bengt Westin


SANDVIKEN
Foto i Göran Stengels saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan