SATURNUS

JVSC-5845
Byggd 1916 vid J. Smith & Zoon, Hoogezand (Foxhol) (Stål)
29,37 x 5,84 x 3,06 m - 171,46 / 53,16 (SS 1923)
Maskin: Okänd ångmaskin på 550 Ihk

Byggdes möjligen för Frater, Huid & Sohn, Foxhol som SATURNUS. Köptes till Sverige 1916 av Upsala Transport & Bogserings AB, Uppsala som 1918 uppgick i 1918 Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. T & B gick i konkurs enl. ett meddelande av den 19 jan 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank 1925. Förliste på resa Gävle-Sundsvall den 19 dec 1925. Ur Sjöförklaringen den 23 januari samt 12-16 februari 1926 vid Rådhusrätten i Stockholm: Under befäl av C.J.G. Pettersson med åtta man och två kvinnor i besättningen, på resa Gävle-Sundsvall, antagligen den 19 december 1925, efter kl. 3 f.m. utanför Hälsingekusten, ost eller norr om Hornslandet under NNV hård bris till halv storm, dyning och stark kyla. Fartyget avgick den 18 dec. kl. 3 e.m. från Bönan utanför Gävle, och följde därefter på omkring 2 n.m. avstånd stockholmsångaren ’Brage’ tills man kommit till Agö. ’Saturnus’ iakttogs då från ’Brage’ draga sig in i bukten mellan Agö och Hornslandet och gå ur sikte. ’Saturnus’ och dess besättning har sedermera icke avhörts, men den 6 jan. hittades i Hornslandets östra strand en livboj som tillhört fartyget. Detta synes sålunda ha förolyckats Ost eller Nord om Hornslandet. Fartyget synes ha varit väl utrustat och bemannat samt i alla avseenden sjövärdigt. Orsak till olyckan ha icke kunnat utrönas. (Båtologen 5-1982). Ersattes av försäkringsbolaget med 125.000 kr.
Text: Bengt Westin


SATURNUS
Foto okänd via Håkan Löfgren

Ritning SATURNUS
Via Håkan Löfgren


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan