Hjälpisbrytare m.m.


Sjöfartsverkets fartyg används när så behövs för isbrytning. Annars är det utprickning av farleder m.m. som är den huvudsakliga sysselsättningen.


Scandica

54,9 x 12 x 5 m. 2 Hedemora på totalt 3 520 hkr - 16 knop


Scandica bryter ränna utanför Oskarshamn mars 2006.
Scandica
Foto: Klas Andersson.

SCANDICA på Gotenius Varv i Göteborg 1/12 2008
Scandica
Foto: Jan Ågren

Scandica
Foto: Jan Ågren

Scandica
Foto: Jan Ågren

Scandica
Foto: Jan Ågren

Scandica
Foto: Jan Ågren

Scandica
Foto: Jan Ågren

SCANDICA i Lidköpings hamn - mars 2010
Scandica
Foto: Hans Bleeker

SCANDICA i Flintrennan. Underhållsarbete på fyrarna - 29 augusti 2012
Scandica
Foto: Niels Stummann

Scandica
Foto: Niels Stummann

Scandica
Foto: Niels Stummann

Kapten Dennis Stigsson vid manöverspakarna
Scandica
Foto: Niels Stummann

Chief Joachim
Scandica
Foto: Niels Stummann

Scandica
Foto: Niels Stummann

Maskincentralen
Scandica
Foto: Niels Stummann

Kalle byter lampor
Scandica
Foto: Niels Stummann

Scandica
Foto: Niels Stummann

SCANDICA på väg uppför Göta älv för isbrytning i Vänern - 21 januari 2013
Scandica
Foto: Bengt Sandinge

Scandica
Foto: Bengt Sandinge


Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan