Vabis/Scania/Scania-Vabis


För mer information om respektive fordonsslag- tryck på bilderna.

Tryck här
Personbilar m.m.
Tryck här
Bussar
Tryck här
Lastbilar
Tryck här
Motorer
Tryck här
Järnvägsvagnar


Uppdateringar


Många Scaniabrandbilar på Vasagatan 5/9 2009
Stockholm Truck Meet & Queen of the Road Truck Meet - Älvsjö 10 maj 2013
Strängnäs Truck Meet - Strängnäs 18 maj 2013
Stockholm Truck Meet & Queen of the Road Truck Meet - Älvsjö 16 maj 2014
Öppet hus på Scania i Södertälje - 25 april 2015
Tunga Rallyt/Åkarsvängen i Södertälje - 15 september 2018Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertälje bildades den 11 december 1891 i och med att bolagsordningen antogs. Ägare till det nya bolaget som startades för att bygga järnvägsvagnar, var Surahammars Bruk. När efterfrågan på järnvägsvagnar mättades behövdes en alternativ produkt. Gustaf Eriksson anställdes för att konstruera en automobil, vilket skedde under åren 1897-98. 1906 registrerades firmamärket VABIS vilket var en förkortning av Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertälje. Med en mättad marknad och dålig förtjänst, kom tanken hos ledningen för Surahammars Bruk på att avyttra VABIS.

Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö var från början ett dotterbolag till den engelska cykeltillverkaren Humber & Co bildat 1896 men övertaget av svenska intressenter 1901. Även detta bolag breddade sin produktion så att bland annat bilar ingick i sortimentet. Till skillnad från VABIS, så utvecklade inte Scania egna modeller utan kopierade och satte samman utländska fabrikat. Verksamheten gick bra men resurser saknades för att utvidga. 1910 inleddes förhandlingar med Surahammars Bruk om ett samgående med VABIS, vilket skedde i mars 1911 under namnet AB Scania-Vabis.

Huvudkontoret hamnade i Malmö, tillika lastbilstillverkningen. Södertäljefabriken tillverkade motorer, personbilar och lätta leveransbilar. Redan två år senare flyttade huvudkontoret till Södertälje. Tiden efter första världskriget och den stora depressionen slog hårt mot bolaget, som tvingades i likvidation under namnet Värdsholmen (stadsdelen i Södertälje där bolaget är beläget).

Scania-Vabis rekonstruerades men tiderna var hårda. Malmöfabriken stängdes 1927 och redan dessförinnan hade personbilstillverkningen upphört. (Två bilar tillverkades så sent som 1929). Tillverkningen av bussar var nu viktigast för Scania-Vabis samt utvecklingen av egna motorer.

Under andra världskriget var produktionen inriktad på försvarsmaktens behov av stridsvagnar och pansarfordon.

Efterkrigstidens behov av tunga lastbilar för återuppbyggnaden av Europa var gynnsam för bolaget. 1948 blev man även svensk generalagent för Volkswagen, vilket var mycket lönsamt. En fabrik invigdes 1962 i Brasilien och en sammansättningsfabrik invigdes 1965 i Holland. Lastbilstillverkningen var dominerande, bortsett från en ökning av det inhemska behovet av nya bussar inför högertrafikomläggningen 1967.

Wallenberg som var storägare i både Scania-Vabis och Saab, slog 1968 samman dessa bolag under namnet Saab-Scania AB. Under 1970 och 1980 talet öppnas nu monteringsfabriker i bland annat Australien, Irak och ett antal afrikanska länder. En komplett fabrik startades även i Argentina.

Sammanslagningsfördelarna var inte så stora. En uppdelning av bolaget sker under slutet av 1990-talet. Scania AB blir åter ett eget bolag och återfinns på börsen 1 april 1996.

Saab Automobile AB säljs 2000 till General Motors Co. Största ägare i Scania är numera Volkswagen-koncernen sedan Wallenbergs Investor sålde sin aktiepost under 2008 till dem.

Fakta huvudsakligen ur Scania 100 år utgiven av Scania 1990


Tryck här
Ett "måste" att besöka om ni har vägarna förbi Södertälje är Scanias eget museum


Synpunkter eller kommentarer - mejla mig:

Tryck här
Mej till mig


Startsidan