Schleppko 16


Byggd 1941 vid Werft Bodenwes & Tutmeyer, Groeningen, Holland
19,56 x 5,06 x 1,93 m.
Maskin: Okänd

Den första tiden är okänd. Kom under 1950-talet till Hamburg och döptes till FINKENWERDER II. Kom senare till Vereinigten Schleppkonter som SCHLEPPKO 16. Är fortfarande i daglig tjänst där. Användes under januari och februari 2010 som lotsbåt i Nord-Ostseekanalen då isen var för tjock för de ordinarie lotsbåtarna.
Fakta: Jan Dührkoop


SCHLEPPKO 16 i Hamburg 1 september 2007
Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 16 närmast, sedan SCHLEPPKO 7 - Hamburg 12 maj 2008
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 16 - 5 maj 2010
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 16, ATLAS och SCHLEPPKO 3 - 20 juni 2010
Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 16 - 25 juni 2010
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 16 - 17 november 2010
Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 16 - 28 december 2010
på grund av isläget så är SCHLEPPKO 16 på väg till Nord-Ostseekanalen för att under en tvåveckorsperiod användas som lotsbåt.
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop


Tillbaka till Hamburger Schleppkontor
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan