Schleppko 7

H5106700
Byggd 1944 vid Zarkau-Glogau
21,8 x 6,1 x 2,4 m.
Maskin: Okänd ångmaskin, 1962 ersatt av en dieselmotor

Byggdes för okända som PARKHAFEN. Köptes 1962 av Max Sötje som satte i ny dieselmotor samt döpte om till SÜD. Från 1969 hos Hamburg Schleppkontor som SCHLEPPKO 7. Hör sedan 2005 till Karl H. Meyrose.
Fakta: Jan Dührkoop


SCHLEPPKO 7 - Hamburg 21 november 2007
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 7 med SAN DIEGO i bakgrunden, i Hamburg - 23 november 2007
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 7 - Hamburg 12 maj 2008
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 7 - 16 januari 2010
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 7, SCHLEPPKO 3 och KATRIN i Hamburg - 5 maj 2010
Foto Jan Dührkoop

SCHLEPPKO 7 och SCHLEPPKO 3 i Hamburg - 5 maj 2010
Foto Jan Dührkoop

KARL MORITZ, SCHLEPPKO 7 och SCHLEPPKO 3 i Hamburg - 5 maj 2010
Foto Jan Dührkoop


Tillbaka till Hamburger Schleppkontor
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan