Selma Lagerlöf

4465
Byggd 1904 i Torsby av KMW Karlstad
27,8 x 6,4 m. 133 br.ton.
Ångmaskin om 180 hkr, ersatt 1957 av en dieselmaskin om 135 hkr.

Skrotades 1961.


Alfred Amström med hustru ombord på SELMA LAGERLÖF. Alfred var kapten på ANDERS FRYXELL och SELMA LAGERLÖF runt förra sekelskiftet.
Foto via Maria Djurskog (dotter-dotter-dotter)


Selma Lagerlöf har just lagt till vid Torsbybryggan. Fotot är taget från övre däck på bogserbåten Fryksdalen som ligger utsides Billerud. Av bilen på kajen att döma kan fotot vara taget i början av 1920-talet.
Foto; efter Alfred Sandberg, Oleby, via Håkan Larsson

Ångbåtarna Gösta Berling, Selma Lagerlöf och Fryksdalen, i vinterförläggning vid Torsby faktori den 21/12 1924 kl. 1.55 em.
Foto och anteckning: G. H. Arrhénborg, Torsby, via Håkan Larsson.

Ångbåten Selma Lagerlöf passerar Sunne
Vykort i Niels Stummans saml.

Selma Lagerlöf vinterupplagd i Torsby hamn troligen 1948. Hon har har fått ny skorstensfärg, nu ägd av Trafikaktiebolaget Frykensjöarne.
Foto: Göte Olsson, Torsby, via Håkan Larsson

Selma Lagerlöf på utgående, nedströms i Röjdälven. Den långa rödmålade byggnaden i bakgrunden är ”Torsby Faktori” som var styckegodsmagasin samt post- och hamnkontor i Torsby. Bilden är förvisso tagen i tidsspannet 1945 – 1955 men sannolikt i början av 1950-talet. Mellandäckshusets främre skott hade tidigare varit brunbetsat men målades i nämnda tidsskede, som bilden visar, med ljus och täckande oljefärg.
Foto: Okänd, ur Erling Ärlingssons bildsamling / Sahlströmsgårdens bildarkiv, via Håkan Larsson (även bildtext)

Selma Lagerlöf lämnar Fryksta
Vykort i min samling, postgånget 1954

Selma Lagerlöf i Sunne
Vykort i min samling

I samband med ångbåtsmötet i Karlstad 1985, premiärvisades en radiostyrd modell av passagerarångaren SELMA LAGERLÖF, vars förebild trafikerade Frykensjöarna mellan 1905 och ett drygt halvsekel framåt.
Foto: Håkan Larsson

Delförstoring ov ovansående bild
Foto: Håkan Larsson


Tillbaka till båtar på Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan