SEMBLA

Oreg
Byggd 1897 vid F:a P. Larsson /Thorskogs Varv, Torskog (Järn)
14,85 x 3,84 x 1,93 m - 18 / u.10
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för Fagersta Bruks AB (Kolswa Jernverk) som SEMBLA. Köptes i slutet av 1897 eller början av 1898 av Stockholms Transport & Bogserings AB (enl. styrelseprotokoll av den 22 mars 1898) och de behöll henne till den 15 maj 1914 då hon såldes till T. Paulin, Helsingfors för 17.000 kr. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan