Sigge

6625
Byggd 1886 vid Ekensbergs Varvs AB, Stockholm (Järn)
15,18 x 3,65 x 1,76 m – 20 / (SS 1933)
15,39 x 3,45 x 1,77 m - / u 10 (SS 1917)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 82 Ihk.

Byggdes för D. & J. Berggrens Bogserings & Transport AB, Stockholm som SIGGE. Bolaget övertogs 1909 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. T & B gick i konkurs enl. ett meddelande av den 19 jan 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank 1925. Såldes den 1 okt 1926 till Carl Ferdinand Pettersson, Träkvista, Vätö för 4.000 kr, (Svenska Skrot AB) men redan den 18 dec samma år överläts hon till Sixten Pettersson, Vätö som 1937 intygade att fartyget skrotats.
Text: Bengt Westin

Sigge
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Transportbolagets båtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan