Sigge (2)

SHIZ – 11090 (27/8 1969)
Byggd 1898 vid F:a P. Larsson – Thorskogs Mek. Verkstad, Torskog (Järn)
14.60 x 3,87 x 2,00 m – 20 / 0 (??)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk, ersatt av en Bolinders råoljemotor på 75 Ehk 1948, (tillverkad 1930), ersatt av en Caterpillar 6cy dieselmotor på 182 Ehk (1956)

Byggdes för varvets egen räkning på förlag som ISBJÖRN III. Såldes 1899 av AB Surte-Liljedahl, Surte och döptes om till SURTE, vilket senare ändrades till AB Surte Glasbruk. Såldes 1935 till Bogserbolaget Sven, Göteborg och omnamnades till SIGGE, men såldes vidare samma år till Billners Kolimport AB, Göteborg som kallade henne PÄR. Motoriserades 1948 och fick då motorn ur samma rederis KJELL. Köptes igen av Bogserbolaget Sven, Göteborg 1950, men då blev namnet STURE. Bolindern som sattes i 1948, var omkastbar och enligt uppgift så var det bara en av skepparna som behärskade den tekniken, så han var kvar så länge Bogser-Sven ägde båten och motorn satt i. Utrangerades och såldes den 31 juli 1981 till Stig Holm, Gustafsfors för 11.000 kr, och då blev namnet STORA LE. Anges 2004 vara arbetsskepp. Sjönk i februari 2014 vid Lövuddens marina, Västerås, men lyftes omgående.
Text: Bengt Westin, kompl. Torsten Hagnéus


STORA LE på Hissingen, Göteborg - 1990
Stora Le
Foto: Niels Stumman

STORA LE på Gotenius Varv - 8 september 2009
Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

STORA LE - 10 september 2009
Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

Stora Le
Foto: Jan Ågren

STORA LE i Göteborg - 21 augusti 2011
Stora Le
Foto: Christer Samuelsson

Stora Le
Foto: Christer Samuelsson

STORA LE i Västerås - 12 juli 2015
Stora Le
Foto: Lars Johnson

Stora Le
Foto: Lars Johnson

STORA LE vid Ragnhildsborgsvarvet i Södertälje - 20 september 2019
Stora Le
Foto: Henning Blick

Stora Le
Foto: Henning Blick


Tillbaka till Bogser AB Sven
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan