Sigrid II

JBSQ - 635
Byggd 1875 vid Oskarshamns Mek Verkstad & Skeppsdockas AB, Oskarshamn Nb 129 (Furu på jsp)
25,48 x 4,90 x 1,74 m – 101,17 / 65,18
Maskin: Varvets ångmaskin på 120 Ihk

Byggdes för Bolag i Oskarshamn som passagerarbåten OSCARSHAMN. Ägdes 1905 av G Ideströms Sterbhus, Västervik men hade före 1913 köpts av Rafael Olschanski, Oskarshamn som döpte om till SIGRID II. Han byggde om till bogser- och bärgningsbåt och sedan Rafael avlidit 1917 övertogs ägandet av Salomon Olschanski, senare av Leopold Olschanski, Stockholm. Gick till skrot 1927.
Text: Bengt Westin


SIGRID II
Vykort i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan