Sigyn

NVGR/OYLA
Byggdes 1916 vid Motala Verkstad (465)
30,7 x 6,74 m. 195/67 Brt/Nrt
Ångmaskin av varvets konstruktion på 525 ind.hk. 1954 ersatt av två Ruston & Hornsby dieselmotorer på sammanlagt 960 Ihk.
Byggdes för räkning Köpenhamns bärgningsbolag som SIGYN. Kantrade 20 februari 1966 under bärgning av det danska lastfartyget LIMA. Sände nödsignaler från Middelgrundet i Öresund sedan hon under ispress riskerade att kantra. Fartyget låg på sidan med besättningen sittande på skrovsidan. Bärgades och upplagd i Köpenhamn 3 april 1966. Omdöptes då till SIG. November 1967 upphuggen i Hamburg.
Fakta: Steen A Spile


SIGYN till havs
Foto Internationale Sleepvart Hobby Club, Holland. Fotoarkivet ved I. Bruinsma ur Steen A Spiles arkiv

SIGYN i Köpenhamns hamn
Foto Internationale Sleepvart Hobby Club, Holland. Fotoarkivet ved I. Bruinsma ur Steen A Spiles arkiv

SIGYN vid Grønland - 1956
Under kriget gick S/S HERTA MÆRSK på grund vid Skovfjord på Grönland. 1956 var SIGUN med läktaren SIF på plats för att bärga lasten av kryolit.
Foto Museet for Søfart via Hans Henrik Petersen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan