Sikeå

Oregistrerad
Byggd 1884 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (järn)
Mått okända
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 40 Ihk, ersatt av en Hernösands V & V comp.ångmaskin på 60 Ihk (1896), och av en okänd motor på 80 Ehk (1958)

Byggdes för Dals Ångsågs AB, Hornö som HORNÖ. Flyttades till AB Robertsfors Bruk, Sikeå 1903 och omdöptes till SIKEÅ. År 1926 köpte E.P. Bylund, Nora den lilla bogseraren och kallade den FRED, men redan samma år köptes den av Fredrik Källman, Väja. Då Pr/ Gunnar Söderqvist, Nyland blev ägare 1927 var det för att använda båten som färjbåt mellan Hammar och Sandslån. Med en pråm på släp skötte SVALAN, som båten döptes till, denna trafik till 1933 då Hammarsbron stod färdig. Detta år blev B. Bergqvist, Nyland ny huvudredare och båten insattes lite varstans vid älvens färjleder. Ådalens Nedre Vägdistrikt övertog båt och verksamhet 1941 och 1944 uppgick denna lokala myndighet i Kungliga Väg & Vattenbyggnadsstyrelsen, Härnösand. År 1957 var det slutfärjat och båten köptes av William Eriksson, Lunde som vid Sandö Verkstadsskola lät bygga om båten till vattenbåt med namnet H2O. Såldes 1967 till Pelle Wiberg, Lunde som sålde den söderut 1974. Lär ännu ska finnas i stockholmstrakten som fritidsbåt.
Text: Bengt Westin


SIKEÅ
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

SIKEÅ i Sikeå hamn - 1922
Mannen i roddbåren är pråmvakten Lars Anton Eriksson
Befälhavare var P.H. Westling och maskinist Alvar Molin
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

SIKEÅ lägger till vid Kungsön
Foto Sten Grapengiesser - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

SIKEÅ på slip - 14 juni 1926
Kapten Westling från Husum kallades för "Lill-Sikeå"
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till Mo & Domsjö Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan