Sikskär

SDKP - 9000
Byggd 1944 vid Alex Findlay & Co Ltd, Motherwell (Stål)
46,84 x 6,77 x 2,93 m – 286,33 / 273,25

Byggdes för brittiska Royal Navy och kallades L.C.G. (M) N:o 134, men såldes till Messrs. W.A. Philips Anderson & Co Ltd, London strax efter sjösättningen. Inköptes till Sverige den 28 nov 1946 av Bogseringsbolaget W. Andersson & Co, Holmsund där namnet blev SIKSKÄR. Ombyggdes samma år vid Bröderna Johanssons Mek. Verkstad, Umeå. Såldes den 8 jan 1954 till Svenska Lantmännens Riksförbund, Stockholm för 133 333 kr, som behöll den till den 15 sept 1967 då Inga Lundgren, Stockholm köpte för 45 000 kr. Tre år senare, den 15 okt 1970 blev Bogser AB Sven nya ägare, via Arne Avelins Bogserbåtar, Lidingö, för 25 000 kr, och sammanbyggdes då med JEHANDER 23 till katamaranpråm. Omdöpt till B.H. 96. Avregistrerad 1986 utan angivande av skäl.
Text: Bent Westin


SIKSKÄR
Foto Bengt Westin


Tillbaka till Bogser & Sjötransport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan