Timmerflot på Siljan.
Båtarna "spelade" timmerfloten över Siljan. När man spelade flot gick det till så att man lät wire löpa ut från speltrumman som fanns i båten varefter båten förflyttades fram till ett sänkstöd som bestod av flera sänkbara sammankopplade stockar av vilka den nedersta var förankrad i en stenfylld kista på sjöbotten. När båten väl var fastgjord startades vinschen och flotet kunde börja spelas in. Metoden gav Siljansbåtarna deras karaktäristiska utseende med skorsten framför hytten och bibehölls i 100 år. Metoden härrör sig sannolikt från tiden på timret förflyttades med hjälp av flottar med gångspel.
Text: Per Hilding

Spelflotte
Spelflotte
Bild via Per Hilding


Ritning för varpbåt från 1885
Varpbåt 1885
Bild via Per Hilding


Elfdalen
Elfdalen.

Flottisten
Flottisten (1890).

Östa
Östa.


Mycket bra sida om alla flottningsbåtar på Siljan


Tillbaka till sidan om timmerbogsering
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan