Siljan 1

Oregistrerad
Byggd 1965 vid Lidwall & Söner Mek Verkstad AB, Leksand (stål) Nb 560
17,5 x 4,5 x ?? m.
Maskin: 2 st Scania á 205 hkr = 410 Hk

Levererades den 30 maj 1965 till Dalälvarnas Flottningsförening som SILJAN I till en kostnad av 450 000 kr. Såldes 1970 till Kustartilleriet i Waxholm och där ändrades namnet blev FROST. Såldes till Antwerpen 1993, återfanns 2006 som AQUARIUS på Malta där hon redades av vrakdykare. 2012 såldes hon till Storbritannien och på resa La Coruna-Plymouth den 23 april sjönk hon mellan Nord de l’Aber Wrac’h och Cornwall, England ca 45 miles u. Lizard.
Text: Bengt Westin


SILJAN 1 provkörs utanför Lidwalls Mek. - 1965
Foto: Tony Nordesjö

SILJAN 1 1967 i samband med kapprodden vid Leksand
Foto: Anders Winter

SILJAN 1 1969
Foto: Anders Winter

SILJAN I och SILJAN II - 1969
Siljan I & II
Foto: Anders Winter.

Före ombyggnad 6/8 1976 i Nynäshamn
Foto: Gunnar Hedman ur min saml.

FROST 1986
Foto: Anders Winter

AQUARIUS
Foto via Anders Winter

AQUARIUS i Valetta på Malta 5/3 2007
Foto Mari Karlsson

Foto Mari Karlsson

Foto Mari Karlsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan