Siljan


Byggd 1868 vid Stora Varvet, Stockholm i järn
21,99 x 4,66 m. - 56 brt.
Encylindrig ångmaskin på 16 hk. Ny compoundångmaskin på 110 hk monterades 1904.(Fortfarande samma maskin)

Byggdes av Stora Varvet i Stockholm 1868 för Stora Kopparbergs Bergslag AB räkning, men ägdes av Dalälvarnas Flottningsförening (DFF) från 1871. Varpbåt med ångdrivet varpspel. SILJAN användes även för passagerartrafik. Då motorbogseraren SILJAN I sattes i trafik 1965 kallades ångfartyget SILJAN II. Sista sommaren i trafik för DFF och timmervarpning Mora - Leksand, var 1966. Året efter ersattes ångfartyget SILJAN II av Motorbogseraren SILJAN II byggd i Leksand av Lidwalls & söner AB 1967. Såldes 1969 till Axel Bergqvist sågverks AB i Insjön, fick då tillbaka namnet SILJAN. Var i drift med timmerbogsering till 1972. K-märkt av Statens Maritima Museer 2013-10-12. Har hela tiden gått på Siljan.
Text: Anders Winter (Fakta från www.sjohistoriska.se)


SILJAN II på väg uppför Österdalälven vid Leksand - 1965 eller 1966
Foto: Olle Bröms

SILJAN II upplagd utanför Övermo varv - 2 juli 1967.
I bakgrunden Norsbro sågverk.
Foto Anders Winter

ORSA och främre delen av SILJAN II - 2 juli 1967.
Foto Anders Winter

SILJAN
Foto via Olle Bröms

SILJAN
Foto via Olle Bröms

ELFDALEN, FLOTTISTEN, SILJAN, GÖRAN, GERDT. INEZ och BENGT, alla med ett förflutet vid Dalälvarnas Flottningsförening, samt SIGVARD som hörde till Skogstorps sågverk i Hjälmaren. - 6 augusti 2013.
Foto Anders Winter

SILJAN - 12 oktober 2013.
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan