S/S Sillre.

(ex. Delsbo, Örnsköldsvik)


Registrerad JDRQ– 1970 den 14/12 1894. Fick ny signal 1933; SGIR
Byggd 1875 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm Nb 110 (Järn)
26,14 x 4,83 x 2,39 m – 93,93 / 59,70 (MB 1890)
26,00 x 4,93 x 2,35 m – 94,41 / 61,71 (MB 1895)
26,61 x 4,93 x 2,73 m – 87,13 / 15,12 (MB 1920)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin (21 ½ - 11 ¼ x 17”) på 180 Ihk

Byggdes som passagerarfartyget DELSBO för Hudiksvalls Jernvägsbolag, Hudiksvall. Var 1890 övertagen av Delsbo Handels AB och 1893 av P. Westerlund, Delsbo. Nya ägare blev 1894 Ångbåts AB Sköld i Örnsköldsvik, men först efter en något krånglig historia. Westerlund gick i konkurs och båten övergick till Helsingebanken som hade en fordran på Westerlund. Men konkursboet sålde henne i stället till ett konsortium i Hudiksvall. Ärendet överklagades och äganderätten tillföll så småningom ÅAB Sköld. Namnet ändrades till ÖRNSKÖLDSVIK.

För 52.000 köptes båten den 20 feb 1917 av Karl Huss och Johannes Nordin, Örnsköldsvik och dessa ämnade bygga om båten till bogserbåt. Så blev det också, men först sedan Wifstavarfs AB förvärvat densamma den 10 mars 1917. De betalade 75.000 kr - i det skick det nu befinnes, upplagdt å Bonässunds slip i Arnäs socken--. Får härmed lemna begärda uppgifter å till salu annonserade Passagerarebåt. Båtens längd är 87 fot, Bredd 16 fot Djupgående 6 ½ fot. Maskin Kompound Kondensering om 180 ind. Hästkr., byggd 1903 och i godt skick. Ångpannan byggd 1904 i godt skick. Wattenprof 14 kgr pr/cm. Ångtryck 9 kgr, Fart cirka 9 ½ knop. Bränslåtgång ¼ famn ribbved pr tim. Cylinderdiam. lilla 11 ¼”, stora 21 ½” Slaglängd 17”. Skrovet är väl underhållet och i godt stånd, försedd med isbrytarestäf samt tätspantat från fören till pannskottet. Inredning förut: Skans, Kök, Penteri samt försalong samt lastrum. Akterut Salong och 4 Hytter, på Mellandäck Styrmanshytt och Maskinisthytt. Båten är liggande på Bonässunds slip i Örnsköldsvik och kan besiktigas när som helst. Priset kronor 75.000-. Säljes på grund af ägarnas dödsfall. / Högaktningsfullt A.G. Lindgren Riks 103 Fotografi bifogas. Av priset att döma kan ombyggnationen till bogserbåt redan påbörjats. Namnet ändrades i Vivstavarv till SILLRE. Efter avslutad karriär, såldes båten den 29 juni 1957 till icke så okände Sten A. Olsson, Göteborg för 12.000 kr och han sålde vidare den 13 juni 1960 till Axel Rune Högström för 8.500 kr. Enligt meddelande av den 24 aug 1960 var båten "nedskrotad".
Text: Bengt Westin


Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

Sillre
Sillre
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Sillre
Sillre
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Sillre hos Wifstavarv AB, Sundsvall.
Sillre
Foto: Carl-Gustav Ericsson via Håkan Sundström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan