Silona

7420 - SFQA
Byggd 1919 vid Burgerhouts Machinefabriek & Scheepswerf,Rotterdam
88,4 x 13,1 m. Br.t 2090

Tidigare namn till 1921 ZUIDERDIEP, till 1927 FRANCILLON, till 1928 THERMIDOR, hos AB Arafart som TOM 1933-1954. Vid okänd tidpunkt nytt namn SILONA. Natten mellan 16 och 17 februari 1962 strandade SILONA under orkanlika förhållanden i Elbe, nära fyren Baljer. Fartyget drev upp på de närbelägna ängarna och kunde inte bogseras bort. Skrotades på plats med början i april 1962.
Fakta: Sjöfarts museet, Alter Baljer Leuchtturm


TOM strandade 1934 under storm vid Hanstholm på Jyllands västkust. Manskapet blev räddat under dramatiska omständigheter. Bärgades i april samma år av Switzer.
Foto Okänd ur Sjöhistoriska undersökningar (SU) hos Sjöhistoriska museet

Den 13 januari 1944 strandade TOM på Galtbrottet utanför Arkö. Förskeppet blev kvar på grundet medan midskepps- och akterpartiet kunde bärgas.
Nytt förskepp tillbyggdes samma år.
Foto Okänd ur J. Robert Bomans samling hos Sjöhistoriska museet

SILONA har strandat vid fyren Baljer i Elbe - 1962
Foto Okänd Alter Baljer Leuchtturm


Tillbaka till haverier Hälsingekusten
Tillbaka till startsidan