Sjøbas

JXTC
Byggd 1956 vid A.M. Liaaen, Aalesund, Norge
24,44 x 6,00 m.
Maskin Baudouin 12 M6.2 (ny 2012)

Tidigade namn MAMMUT TUG, BORA TUG och POLAR TUG. Nuvarande namn SJØBAS ägd av BK Marine, Sagvåg, Norge.
Text: Torstein Saksvik


SJØBAS med släp utanför Bergen - 17 december 2019
Foto Torstein Saksvik

SJØBAS
Foto Torstein Saksvik


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan