Sjollen

105354 - SEBT
1964 – Cochrane & Sons Ltd, Selby (Stål) Lev. 641015
SS 1969: 28,76 x 8,62 x 4,11 m – 270 / 0
Maskin: Ruston & Hornsby 8 VEB dieselmotor på 2.490 Ehk (Seffleprop)

Byggdes för Malmö Bogserings AB, Malmö som SJOLLEN. Överfördes 1977 Broströms Rederi AB (Röda Bolaget), Malmö som sålde 1983 till Poole Slepe & Bjergningstjenste A/S, Tromsø där namnet blev LØVE. Därefter blev Neptun Rederi A/S, Tromsø nya ägare och de kallade henne BRYTEREN till 2000 då Mørland & Karlsen A/S. Arendal köpte. Namnändring till TUG FRISØY. Gick till Finland i jan 2004, förvärvad av K Jousmaa Ky, Tammisaari där namnet blev POLARIS.
Text: Bengt Westin


Lossdragningen av M/S Andalusia - 1980
Pumpning av M/S Dellstedt - 1982


Bild från Kenneth Herrgård


Sjollen och Magnus VII på väg ut från Trelleborg 2/5 1969
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


Sjollen i Malmö 29/7 1969
Foto: Gunnar Hedman ur min saml.


Mellan Limhamn och Saltholm, på danskt farvatten, ligger ett grundflack som heter Nordre Flint. Grundet har många gånger irriterat sjöfarten (dock ej Rödas bärgningsavdelning). Här var det MARIETTAs tur. POLLUX lodade lämplig dragriktning samt drog över SJOLLENS bogserkabel. Bärgningsledare var SJOLLENS befälhavare Jean Ragnarsson.
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson


SJOLLEN vintern 1979
Foto Douglas Tufvesson

SJOLLEN februari 1980
Foto Douglas Tufvesson


SJOLLEN
Sjollen
Foto: Lennart Ramsvik maritimbild.com


LØVE
Foto Roger Lundmark


POLARIS i Åbo hamn 23/3 2007
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


POLARIS i docka på Beckholmen 2/9 2007
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


POLARIS i docka på Beckholmen 3/9 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


POLARIS i Hörneborg (Örnsköldsvik) 2 september 2010
POLARIS kom dagen innan med pråmen VIIRU
Foto: Ola Bäckström


POLARIS med mudderverket NORDIC GIANT på släp - 20 december 2010
Foto: Henri Paavola

Foto: Henri Paavola

Foto: Henri Paavola

SPARK går bakom
Foto Henri Paavola

Foto: Henri Paavola

Foto: Henri Paavola

Foto: Henri Paavola

Foto: Henri Paavola

POLARIS - 7 juli 2011
Foto Håkan Sundström

Foto Håkan Sundström

Foto Håkan Sundström

Foto Håkan Sundström

Foto Håkan Sundström

Foto Håkan Sundström

POLARIS vid Houtskär på Skärgårdshavet - 28 september 2013
Foto Folke Österman

Foto Folke Österman

Foto Folke Österman

Pråmen VIIRU
Foto Folke Österman

POLARIS vid Masthamnen, Stockholm - 4 december 2013
Foto Anders Winter

POLARIS i Holuddsrännan - 15 juni 2014
Foto Lars-Gunnar Fernlund

POLARIS anlöper Väja med ett vedlass från Balticum - 26 maj 2018
Foto Bengt Westin

Foto Bengt Westin

Foto Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan