Sjömätningsfartyg m.m.


Sjömätningsfartyg samlade på Skeppsholmen 9/11 1974
Nils Strömcrona, Ledaren och Gustaf af Klint
Skeppsholmen 9/11 1974
Foto: Lars Johnson.

Johan Månsson och Anders Bure (närmast)
Skeppsholmen 9/11 1974
Foto: Lars Johnson.


Nils Strömcrona
SMYH - 13023
Sjösatt 1894, byggd på Lindholmens varv. Ex. lotsverkets CASTOR, ex. UMEÅ, ex GÖTEBORG, senare ÆOLUS och numera JÄRN. Utrangerad 1981. 27 x 5,2 x 2,5 m. 140 depl.ton. 9 knop.

NILS STRÖMCRONA vid Mälarhamnen i Södertälje 17/10 1976
Mälarhamnen i Södertälje 17/10 1976
Foto: Lars Johnson.

Mälarhamnen i Södertälje 17/10 1976
Foto: Lars Johnson.

Mälarhamnen i Södertälje 17/10 1976
Foto: Lars Johnson.

Mälarhamnen i Södertälje 17/10 1976
Foto: Lars Johnson.

ÆOLUS, på Mälarvarvet 1997
Foto: Anders Winter

JÄRN vid Skeppsholmen - 20 oktober 2008
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

JÄRN i Beckholmsdockan - juni 2011
Foto: Johan Ekhagen

JÄRN vid Skeppsholmen - augusti 2011
Foto: Johan Ekhagen


Johan Nordenanckar
SBQA
Sjösatt 1924, Finnboda varv. Utrangerad 1971. 32 x 7 x 2,5 m. 210 depl. ton.

JOHAN NORDENANCKAR, 1969
Foto: Torbjörn Sandman (vpl ombord -69)

Foto: Torbjörn Sandman (vpl ombord -69)


Ejdern
GRVF/SCWA
Byggd 1906 på Eriksbergs varv som sjömätningsfartyget EJDERN. 24,98 x 4,77 m. 75/22 ton. Såld 1966 och döpt till RIO RITA. Fick 1996 namnet EJDERN AF STOCKHOLM, vilket under 2006 blev -AF SÖDERHAMN för att omgående ändras tillbaka till -AF STOCHOLM. (Fakta: Patrik Nylin)

f.d. EJDERN, heter här RIO RITA, vid Söder Mälarstrand 11/10 1975
Söder Mälarstrand 11/10 1975
Foto: Lars Johnson.

Söder Mälarstrand 11/10 1975
Foto: Lars Johnson.

EJDERN AF STOCKHOLM på Mälarvarvet 1/10 2009
Foto: Per Dunberg.

Foto: Per Dunberg.

Foto: Per Dunberg.


Peter Gedda
SBVA
Byggd 1924 på Eriksbergs varv. Utrangerad 1972. 25 x 5,5 m. 95 depl.ton.

PETER GEDDA vid Söder Mälarstrand 1 maj 1975
Söder Mälarstrand 1 maj 1975
Foto: Lars Johnson.

PETER GEDDA vid Söder Mälarstrand 11/10 1975
Söder Mälarstrand 11 november 1975
Foto: Lars Johnson.

PETER GEDDA vid Hammarbyhamnen 7/9 2008
Foto: Christer Samuelsson.

PETER GEDDA vid Hammarbyhamnen 23/10 2008
Foto: Anders Winter.

Foto: Anders Winter.


Ledaren
SCWB
Byggd 1926. 34,4 x 7,72 x 3,75 m. 440 depl.ton. Maskin om 350 EHK. Logementsfartyg, f.d. fyrskeppet VINGA.

LEDAREN vid Mälarhamnen i Södertälje 1973
Mälarhamnen i Södertälje 1973
Foto: Lars Johnson.

LEDAREN och ANDERS BURE vid Skeppsholmen april 1975
Skeppsholmen april 1975
Foto: Lars Johnson.

VINGA vid Skeppsholmen 12/8 2007
Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.


Sjömätningsfartyg i Luleå hamn - 1960
Foto: Lars-Göran Barnulf

Sjömätning i grov sjö - 1960
Foto: Lars-Göran Barnulf


Måsen
SHWG - 11397
Byggd 1940 i Marstrand som minsveparen M 3. Byggd i hondurasmahogny på järn och almspant, med köl och förstäv av ek.
25,0 x 5,1 x 1,1 m. 51 depl.ton.
Maskin: 2 x Bolinder Munktell dieslar, 400 hk.
Utrangerad 1955. Överläts på Sjöfartsstyrelsen som sjömätare men namnet MÅSEN. Utrangerades som sjömätare under 1960-talet. Har senare hetat MÅSEN (i Vaxholm), senare MÅSEN AF STOCKHOLM och -AF GÖTEBORG. Från 1993 hos sjöbefälskolan i Göteborg som DICKSON. Nuvarande namn är COSTEAU och ägare Optionenta AB, Stockholm och hon står registrerad som skolskepp.
Fakta: Christer Samuelsson och "Minsvepare" av Hans Bergström och Paul Swahn

MÅSEN - 1960
Foto: Lars-Göran Barnulf

MÅSEN i Juniskär 1962
Foto Lennart Pettersson

Någon som känner igen sig från kortet?
Foto Lennart Pettersson

Foto Lennart Pettersson

Foto Lennart Pettersson

Foto Lennart Pettersson

COSTEAU - 7/9 2008
Foto Christer Samuelsson

Foto Christer Samuelsson


Tärnan
SEZU
Byggd 1940 i Marstrand som minsveparen M 4. Byggd i hondurasmahogny på järn och almspant, med köl och förstäv av ek.
25,0 x 5,1 x 1,1 m. 51 depl.ton.
Maskin: 2 x Bolinder Munktell dieslar, 400 hk.
Utrangerad 1955. Överläts på Sjöfartsstyrelsen som sjömätare men namnet TÄRNAN. Utrangerades som sjömätare under 1960-talet. Heter numera LABBEN och står som forskningsmotorskepp..
Fakta: "Minsvepare" av Hans Bergström och Paul Swahn

TÄRNAN som sjömätningsfartyg 1962
Foto Lennart Sundberg (motorman 1962)

TÄRNAN vid Strandvägen, Stockholm - 1975
Foto Lars Johnson

LABBEN vid Strandvägen, Stockholm - 2/10 2008
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Gustaf af Klint
SCWN
Byggd 1941 på Finnboda varv. Moderniserades 1962-63, förlängdes då med 4,8 m. Utrangerades 1980. 54 x 8,7 x 4,5 m. 750 depl.ton. Maskin om 640 EHK. 10 knop.

GUSTAF AF KLINT med flera under rustning i Waldemarsviken - ca 1960
Foto: Lars-Göran Barnulf

GUSTAF AF KLINT - 1960
Foto: Lars-Göran Barnulf

Foto: Lars-Göran Barnulf

GUSTAF AF KLINT i Uleåborg - 1960
De vita båtarna är finska sjömätare
Foto: Lars-Göran Barnulf

GUSTAF AF KLINT
Foto: Lars-Göran Barnulf

GUSTAF AF KLINT vid Mälarhamnen i Södertälje 1973
Mälarhamnen i Södertälje 1973
Foto: Lars Johnson.

Mälarhamnen i Södertälje 1973
Foto: Lars Johnson.

GUSTAF AF KLINT vid Skeppsholmen april 1975
Skeppsholmen april 1975
Foto: Lars Johnson.

Skeppsholmen april 1975
Foto: Lars Johnson.

Numera är GUSTAF AF KLINT degraderad till hotell och vandrarhem vid Slussen - 12/8 2007
Slussen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Slussen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Slussen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Slussen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.


RAN och ANCARCRONA i Uleåborg - 1960
Foto: Lars-Göran Barnulf


Anders Bure
Byggd 1968 som RALI, under tretungad flagg som ANDERS BURE 1971. Såld 1987. 25 x 5,9 x 2,1 m. 39 depl.ton. Dieselmaskin. 15 knop.

ANDERS BURE vid Mälarhamnen i Södertälje juni 1976
Södertälje juni 1976
Foto: Lars Johnson.

ANDERS BURE - 9 oktober 2012
Foto: Bengt Westin


Johan Månsson
Sjösatt 1966, byggd i Gävle. 56 x 11 x 3,5 m. 1 030 depl ton. Utrangerad 1985.

JOHAN MÅNSSON vid Skeppsholmen 9/11 1974
Skeppsholmen 9/11 1974
Foto: Lars Johnson.


Sydostbrotten
Byggd 1933-34 som fyrskeppet nr 33 SYDOSTBROTTEN på Götaverken i Göteborg.

Söder Mälarstrand 1 maj 1975
byggdes om till ett tremastat skonertskepp med namnet ATLANTIC WANDERER. Har även haft namnet AMORINA.
Söder Mälarstrand 1 maj 1975
Foto: Lars Johnson.

Söder Mälarstrand 1 maj 1975
Foto: Lars Johnson.

Söder Mälarstrand 1 maj 1975
Foto: Lars Johnson.

Söder Mälarstrand 1 maj 1975
Foto: Lars Johnson.

Söder Mälarstrand 1 maj 1975
Foto: Lars Johnson.


Lagaren
Byggd 1894 som fyrskeppet SVINBÅDAN på Södra Varvet i Stockholm.

LAGAREN i Östra dockan på Beckholmen 17/9 2001
Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Christer Samuelsson.

LAGAREN vid Skeppsholmen 12/8 2007. Är numera skolfartyg för maskinteknisk och nautisk utbildning.
Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

LAGAREN i Hammarbyhamnen 6 december 2009
Såld av Skeppsholmsgårdens Folkhögskola, men till vem..?
Lagaren
Foto: Anders Winter

LAGAREN lägger ut från Hammarbyhamnen 27 december 2009
enligt uppgift såld till USA
Lagaren
Foto: Anders Winter

Lagaren
Foto: Anders Winter

LAGAREN passerar Danviksbron
Lagaren
Foto: Anders Winter

LAGAREN utanför Bogesundslandet - 27 december 2009, vid 14.30-tiden
Lagaren
Foto: Gunnar Friberg via Christer Samuelsson


Byggaren
SMYO
Byggd 1950 i Ekenäs (strax söder om Kalmar)
Längd: 26,28 Bredd: 6,84 Djup: 2,45
Maskin: 2cyl Skandia 150 HK (2x75HK) (Såvida den inte bytts på senare år)

Info: Rolf Olsson

Kasunfyren Sydostbrotten under bygge i början av 1960-talet.
Båtarna är Sjöfartsverkets BYGGAREN, SAGA och CARITANA
Sydostbrotten
Foto: Lars Brändström

BYGGAREN vid Söder Mälarstrand - feb 2006
Söder Mälarstrand
Foto: Lars Johnson.

BYGGAREN vid Söder Mälarstrand 12/8 2007
Söder Mälarstrand
Foto: Lars Johnson.

Söder Mälarstrand
Foto: Lars Johnson.

Söder Mälarstrand
Foto: Lars Johnson.

Söder Mälarstrand
Foto: Lars Johnson.

BYGGAREN på nordöstra Yxlan 26 juni 2009
Foto: Christer Samuelsson


Tändaren

TÄNDAREN i Mälaren på 1970-talet
Mälaren på 70-talet
Foto: Dan Nyström


Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan