Sjöreserven


Sjöreserven hade hand om förtöjning av fartyg, förhalning och uppläggning samt varvets brandskydd.
Sjöreserven fanns på Skeppsholmen, Stockholm från 1871 till 1969 då Marinen lämnade området. De tidiga åren höll man till på olika byggnader inom området samt på logementsfartyg. 1907 uppfördes en kasern avsedd för Sjöreservens personal. Huset finns fortfarande kvar och byggdes om till kontor 1997.
I Karlskrona fanns sjöreserven vid den yttre örlogshamnen.


SAGITA, FÄRDIG, STINA samt flodsprutan PHOENIX - Karlskrona yttre örlogshamn vid Lindholmensbron - 1944
Foto okänd i Marinmuseums fotosamling

RAN, ATLE, ACHILLES och STARKE - Karlskrona yttre örlogshamn vid Lindholmensbron - 1944
Foto okänd i Marinmuseums fotosamling


Tillbaka till Marinens bogserbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan