Skärsviken

Oregistrerad
Byggd möjligen 1898 vid Hammars Mek. Verkstad AB, Nyland (Järn)
14,22 x 3,18 x 1,90 m – 17,12 / u.10 (SV 1916)
Maskin: Hammars MV comp.ångmaskin på 35 Ihk.
Byggdes möjligen för Brunne Ångsågs AB, Brunne, sannolikt med namnet MARIA. Såldes 1906 till Skärsvikens Ångsågs AB, Kramfors och i papperen står då SKÄRSVIKEN. Överfördes till Björknäs AB, Gudmundrå (G. Ehrstad ägde båda bolagen) som gick i konkurs 1922. Konkursmassan övertogs av förlagsgivande bank som var Svenska Handelsbanken. Dessa överlät bolaget den 20 juni till dotterbolaget AB Handion. Efter ombildning till Björknäs Nya AB 1923 ägde man båten till 1930 då hon såldes till Olle Mattsson, Kramfors för 1.800 kr den 31 maj. Han sålde vidare okänt år till Södergren och Edlind, Alnö som döpte om till VIKING. Avfördes 1940 men torde ha köpts 1937 av Johannes Helsing som skrotade henne.
Text: Bengt Westin


SKÄRSVIKEN
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan