Skeppsvik (1)

Oregistrerad
Byggd 1861 vid Keillers Mek. Verkstad, Göteborg NB 126 (Järn)
82,0’ x 11,9’ x 5,0’ fot (Nybyggd 1861)
24,10 x 3,15 x 2,35 m - 41,77 / u.10 (??)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på 8 Ahk, ersatt av okänd ångmaskin på 80 Ihk (??)

Byggdes som passagerarångslup för Ångslupsbolaget Phœnix, Stockholm med namnet PHOENIX. I april 1862 förvärvades ångslupen av J. Tjernberg, Umeå och insattes i trafik på Umeälven. Den i Göteborg förlidet år nybygda och ett bolag därstädes tillhöriga jernpropellerångbåten ”Phoenix” har i dessa dagar bliwfit försåldt till ett bolag i Umeå, dit den kommer wid första öppna watten att afgå, för att under sommaren göra resor på Umeåelfwen. (SD 3/4 1862). Samma arbete blev det 1879 då C.J.Andersson köpte båten. Namnet dock nytt; SKEPPSVIK. Köptes 1880 av Sandviks Sågverks AB, Umeå och ombyggdes till bogserbåt, men bara ett år senare såldes båten till Ulfviks AB, Härnösand och omdöptes till ULFVIK. Priset blygsamma 2.500 kr. Ång. ’Skeppsvik’ (f.d. Phoenix) liggande vid MV är af sin egare i Umeå, försåldt till konsul C A Wiborg härstädes för 2.500 kr. (VA 7/9 1881). Den 15 maj 1885 blev hon försåld till Ramviks Sågverks AB, Ramvik och omdöpt till RAMVIK. Byggdes om 1895 då hon bl.a. kapades några meter, okänt dock hur mycket. Såldes 1897 till Åvike Bruk och kallades THOR. Sjönk 1903 i Tynderösundet men bärgades, för hon fanns i varje fall 1907 då hon fick brand ombord den 11 augusti i Sundsvall. Okänt öde.
Text: Bengt Westin

Ramvik
Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till Mo & Domsjö Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan