Skönvik

Oregistrerad
Byggd 1884 vid C E J Ljunggrens Mek. Verkstad AB, Kristianstad. Nb 844 (Järn)
20,55 x 4,30 x 2,26 m – 48.09 / 21,90 (MB 1890 e. förbyggn.)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 120 Ihk.

Byggdes för Skönviks AB /Fr. Bünsow/ i Skönvik som SKÖNVIK och kostade 37 500 kr. Förbyggdes 1890. Övergick genom fusion till SCA 1954 som 1960 lade upp den gamla trotjänaren efter ett ångpannehaveri. Efter några års uppläggning i Hovid såldes båten till okända och drogs till Fagervik för ev. ombyggnad. Ägare då, eller senare, Stefan Andersson, Sundsvall. Av ombyggnationen blev intet förutom att några nya plåtar insattes, och på hösten 1997 skrotades resterna.
Text: Bengt Westin


Bogserångare 1883. Detta är troligtvis SKÖNVIK. Längd 70 fot, bredd 14 fot, djupgående 4 fot.
Okänd bogserångare 1883
Ritning i SCA Merlo Arkivet via Jan Lövgren


SKÖNVIK
Foto: MSF:s fotosamling via Bengt Westin

Foto i Tore Olssons saml via Bengt Westin

Foto i SCA-arkivet via Bengt Westin

Foto i Lars Petterssons saml via Bengt Westin

Foto i Lars Petterssons saml via Bengt Westin

Foto i SCA-arkivet via Bengt Westin

Foto i SCA-arkivet via Bengt Westin

Foto i Lars Petterssons saml via Bengt Westin

Foto Lars Brolin via Bengt Westin

Foto Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan