Skôrpa

Byggd som varpbåt 1960 av Lidwall & Söner i Leksand med tillverkningsnummer 389. Beställdes av Fryksdalens Flottningsförening, men med leveransadress Värmlands Förenade Skogsägare – Industri AB Säffle.
Typ BVV 10, mått: 6,1 x 2,3 m. Utförd enligt ritning 4-3681 men med en ”extra utbyggnad i aktern enligt skiss”. Beräknad totalvikt vid leverans: 2000 kg. Levererad den 22/2 1960.
Motor: Bolinder-Munktell, typ 1051 BR nummer 2214-1459. Effekt: 11,5 hk vid 1500 varv/minut. Försedd med elstart och radiatorkylare. Backslag med reduktion 2:1. Spel av typ SM 7. Ombyggd till bogserbåt 1971. Ny motor: Volvo-Penta MD 3 nr 153, monterad 18/3 1971. Motoreffekt 36 hk. Mekaniskt backslag med reduktion 3,42:1. Samtidigt demonterades varpspelet och ersattes med bogserkrok på stativ.

Båten användes i många år vid Hällsbäcks sågverk norr om Säffle. Det är okänt om båten hade något speciellt namn vid denna tid. När virkessorteringen vid Hällsbäcks sågverk hade byggts om till landsortering omkring 1978 blev båten överflödig och överfördes till Tossebergs såg i Stöpafors, norr om Sunne. Båda sågverken ingick då i Vänerskogskoncernen. Vid Tosseberg blev båten benämnd ”Reservbåten” eftersom sågverket sedan tidigare hade en annan före detta varpbåt som ordinarie bogserbåt. Driften vid Tossebergs såg avvecklades efter en förödande brand i början av år 1980.
Såld 17/12 1980 till Håkan Larsson, Torsby. Upprustad under påföljande år och omändrad till fritidsbåt. Åter utrustad som bogserbåt 1983. Därefter använd både som fritidsbåt och som aktiv bogserbåt.
På våren 1984 förlängdes båten med 80 cm, då den tidigare platta akterspegeln försågs med en tillbyggnad med rundgattad form.

Text: Håkan Larsson, tillverknings- och leveransuppgifter: Anders Winter


Håkan Larssons egna ord om sin båt:

Drömmen om en egen bogserbåt gick i uppfyllelse när jag fick möjlighet att köpa en plåtbåt från nedbrunna Tossebergs såg. Båten hämtades i Stöpafors med traktor den 22/12 1980.
Foto Håkan Larsson

Nyförvärvet lades upp på gårdsplanen och dokumenterades i befintligt skick. Som en första åtgärd demonterades den fula styrhytten innan båten vintertäcktes under julhelgen.
Foto Håkan Larsson

När vårsolen började värma i mars 1981 påbörjades rustningsarbetet.
Foto Håkan Larsson

Skrovet slipades och grundmålades och motorn fick en översyn av en kunnig dieselmekaniker.
Foto Håkan Larsson

Båten målades med grön lackfärg och blev grann som en liten karamell. Inför sjösättningen fick den namnet Skôrpa (Skorpan på rikssvenska) efter en tidigare välkänd flottningsbåt som hade begåvats med detta öknamn. (Den första Skôrpa var en murken träbåt som sög vatten som en kaffedoppad skorpa.) Här är Skôrpa klar för sjösättning.
Foto Håkan Larsson

Sjösättningen ägde rum på Svenska flaggans dag och förlöpte utan problem. Som provisorisk hamnplats valdes slänten nedanför Vikbron i Torsby.
Foto Håkan Larsson

Under högsommaren 1981 gjorde vi den första långresan till Sunne och Ämtervik. Vid Sundsvik i Sunne fick Skôrpa hälsa på de helglediga storasystrarna Fryksdalen och Grimmen. Fryksdalen är för övrigt byggd av samma tillverkare som Skôrpa, och dessutom samma år.
Foto Håkan Larsson

Under den kommande vintern formades planerna på att förse Skôrpa med en styrhytt och som skulle ge henne ett ångbåtsliknande utseende. De första skisserna visades för konstnären och sjöfartshistorikern Erling Ärlingsson som uppmuntrade idéerna. Fram på vårvintern 1982 provmonterades styrhyttens trästomme.
Foto Håkan Larsson

I slutet av juni var bygget klart. Avgasröret doldes av en grövre skorsten av tunn stålplåt. Skorstensmärket utgörs av släktgårdens gamla bomärke.
Foto Håkan Larsson

Strax efter sjösättningen den 27/6 fotograferades Skôrpa från Vikbron.
Foto Håkan Larsson

En sommarkväll gjorde jag och min far en fotokörning där vi turades om att köra och fotografera.
Foto Håkan Larsson

Efter att ha betraktat den här bilden tog jag beslut om att lägga barlast i aktern inför nästkommande säsong.
Foto Håkan Larsson

Efter en relativt kort seglationssäsong tog vi upp Skôrpa den 28/8. Torrsättningen gjordes detta år vid den före detta flottningsbåten Rögdens båtslip.
Foto Håkan Larsson

Under våren 1983 mognade beslutet att måla om Skôrpa och ge henne den svarta och gula färgsättning som förr hade varit vanlig på de större bogserbåtarna på Fryken. Och nu skulle Skôrpa bli bogserbåt igen, på riktigt! I början av 1980-talet blev det allvar av idéerna om att söka efter, och eventuellt kunna bärga den gamla lastbilen som gick igenom Frykens is och sjönk i djupet 1936. En lokal veteranbilsklubb, Nordvärmlands Veterantekniker, vilken både jag och min far var aktiva i, började göra aktiva försök att hitta bilen. För detta behövdes en arbetsbåt och det är klart att jag ställde upp med min båt. Vi fick löfte om att få låna flottningsföreningens gamla buntverk som arbetsplattform och nu behövde vi en bogserbåt som kunde dra detta till bärgningsplatsen. Lyckligtvis hade jag inte skurit sönder bogserkrokens stativ när jag tidigare tog bort det, utan kunde montera in det igen inför 1983 års säsong. I slutet av maj bar det iväg för sjösättning. Genom att koppla sjövattenkylningen till ett litet slutet system kunde motorn hållas igång en stund även på land. Något lite kylvatten trängde in i motorn, givetvis ett fel, men vattenintrånget gjorde samtidigt en viss synbar effekt genom den vita röken prydde skorstenen.
Foto Håkan Larsson

Skôrpa drar ut buntverket till platsen där lastbilen sjönk på 67 meters djup, 47 år tidigare
Foto Håkan Larsson

På plats vändes buntverket med ena kortsidan mot stranden och förtöjdes med två linor i land. Skôrpa fick inledningsvis ligga utsides och hålla linorna sträckta medan en dykare gick ner för att rekognosera.
Foto Håkan Larsson

Efter att ha legat på svaj med den lilla bogserbåten och kompenserat den tilltagande brisen under någon timme, lades tre linor in till land och båten flyttades in långsides vid sidan av buntverket. Här kunde hon ligga stilla och hålla linorna sträckta i timmar medan skepparen kunde göra andra saker samtidigt.
Foto Håkan Larsson

Efter en vindkantring måste bogserbåten byta position. Resultatet av de första bärgningsförsöken blev fruktlösa. Det gick helt enkelt inte att hitta lastbilen. Efter några intensiva arbetshelger på försommaren lades projektet i malpåse för en tid.
Foto Håkan Larsson

Senare under sommaren 1983 gjorde Skôrpa en långtur till Sunne. Medan skepparen gick in till samhällets centrum fick Skôrpa ligga bredvid Engerdalen som året innan hade ersatt sin tvillingsyster Fryksdalen som timmerbogserare på Fryken. Bilden är tagen från den tidigare svängbara landsvägsbron över Sunnesundet.
Foto Håkan Larsson

Flottningsföreningens gamla bogserbåt Billerud återkom till Torsby 1983, nu som vitmålad och privatägd fritidsbåt. Ägaren hittade ingen bättre tilläggsplats vid framkomsten än han förtöjde Billerud direkt mot berget vid en badplats.
Foto Håkan Larsson

Skôrpa, som passerade platsen, fick i uppdrag att bogsera Billerud till en säkrare förtöjningsplats.
Foto Håkan Larsson

På våren 1984 genomgick Skôrpa en ny ombyggnad. För att förbättra vattensläppningen, och framförallt för att förbättra utseendet, förlängdes aktern med ett rullbockat plåtsvep och ny utdragen botten. Förutom de nämnda egenskaperna fick Skôrpa ett bra låsbart rum för sina trossar.
Foto Håkan Larsson

Fastän alla nya detaljer ännu inte hade hunnit bli målade, hissades akterflaggan. Nu var Skôrpa redo för ett nytt eldprov:
Foto Håkan Larsson

Månne detta kan vara Sveriges minsta isbrytare i aktiv tjänst? Platsen är Hänsjön, en mindre insjö strax norr om Torsby.
Foto Håkan Larsson

Anledningen till att Skôrpa fick prova på som isbrytare var att hon hade hyrts av ett litet fiskodlingsföretag som hade sin laxodling i Hänsjön. Deras försäkringsbolag krävde att de skulle ha ”en mindre, isgående bogserbåt beredd under islossningen”.
Foto Håkan Larsson

Vårsolen hade gjort isen porös och den huvudsakliga arbetsuppgiften var att dela isflaken och knuffa dem till strömfåran och hålla fritt närmast själva odlingen mitt ute i sjön.
Foto Håkan Larsson

En av fiskodlingens delägare går ut med Skôrpa för att kontrollera isläget.
Foto Håkan Larsson

Foto Håkan Larsson

Gänget som ämnade bärga den gamla lastbilen året innan hade inte gett upp. På försommaren 1984 gjordes nya försök att hitta bilen, nu med en inhyrd undervattenskamera. Skôrpa fick utrustas med ett provisoriskt tak till skydd för den känsliga TV-utrustningen. Paus i land medan regnet strilade.
Foto Håkan Larsson

Under sensommaren 1984 fick Skôrpa känna på att bogsera timmer igen efter några års vila. Skepparen hade samma år blivit timanställd av Klarälvens Flottningsförening som tillsyningsman för flottningsföreningens anläggningar och virkeslager i Övre Fryken. Den här bleknande bildsviten visar hur vi flyttade några timmerbuntar utanför Oleby.
Foto Håkan Larsson

Foto Håkan Larsson

Foto Håkan Larsson

Full fart hemåt!
Foto Håkan Larsson

På våren 1985 var det dags för Skôrpa att tjänstgöra som isbrytare i Hänsjön igen. Den här gången hade hon försetts med provisorisk isförstärkning i fören. Eftersom uppdragsgivaren, Fryksdalens Laxodling, ville ha henne på plats innan isen hade gått upp utefter sjöns stränder sjösattes Skôrpa i den anslutande älvens strida strömmar med hjälp av mobilkran.
Foto Håkan Larsson

Det första uppdraget var att bärga de fisklådor som fiskodlarna hade tvingats överge ute på sjöisen när den inte längre bar.
Foto Håkan Larsson

Efter avslutad säsong 1986 kördes Skôrpa till båtrampen vid det gamla hamnmagasinet Torsby Faktori för att lastas upp på trailer.
Foto Håkan Larsson

När Skôrpa kom hem till sin ägares gård mötte hon sin nya ”rederisyster” Lusten 11 som ägaren hade köpt tidigare under sommaren.
Foto Håkan Larsson

Efter många, många timmars arbete, kantade av både förhoppningar och misslyckanden nåddes målet. Frykenbilen – En Scania-Vabis från 1928, komplett med snöplog, hade nått vattenytan efter 49 och ett halvt år på Frykens mörka botten! Föreställ er skepparens stolthet när han påbörjade bogseringen av buntverket med sin enastående hängande last.
Foto Håkan Larsson

Buntverket med sin last flyttades till den gamla lastkajen i Oleby där lastbilen, ett par veckor senare, lyftes upp av en mobilkran inför tusentals entusiastiska åskådare. I motljus kan man se Skôrpa dra undan buntverket medan kranen sakta, sakta, låter allt mer av lastbilen bli synligt ovanför vattenytan.
Foto Håkan Larsson

Sommaren 1986 användes Skôrpa bland annat vid inspektion av flottningsföreningens virkesbevattning utanför Oleby.
Foto Håkan Larsson

Skôrpa lånade tillfälligt bryggplats bredvid Rögden. Fotot är taget från den så kallade Vikbron över älven Ljusnan som mynnar ut i Fryken.
Foto Håkan Larsson

Sommaren 1987 innebar en intensiv arbetsperiod för Skôrpa. Året innan hade ägaren köpt den lite större bogserbåten Lusten 11 av flottningsföreningen, och en överenskommelse hade gjorts att den båten skulle kunna ställas till säljarens förfogande vid behov. När flottningssäsongen skulle starta var inte den Lusten 11 sjöklar, utan Skôrpa fick gå in i dess ställe. Skôrpas uppgift var att dra undan små timmersläp, bestående av 25 – 30 timmerbuntar som hade lossats från lastbilar med hjälp av en mobilkran.
Foto Håkan Larsson

Under tio intensiva arbetsdagar hanterades omkring 850 bunt. Dessa lades samman i timmersläp bestående av 210 bunt som senare hämtades av en större bogserbåt.
Foto Håkan Larsson

Under de sista bogseringsresorna på Fryken fick Skôrpa följa med som hjälpbåt. Ledverken genom Sunnesundet var dåliga och det var svårt att komma igenom utan hjälp av en lillbåt. Skôrpa fick på detta sätt vara med om att avsluta en epok när de sista timmersläpen drogs över Fryken 1987.
Foto Håkan Larsson

Foto Håkan Larsson

När ”Frykenbilen” (Scania-Vabis 1928) premiärvisades efter två års renoveringsarbete, skedde invigningsceremonin vid Vägverkets lokaler i Bergsäng, strax utanför Torsby. Vid detta tillfälle var ett stort antal veteranbilar samlade. Även Skôrpa och det gamla buntverket som hade använts vid bärgningen av lastbilen, fanns på plats i den närbelägna älven.
Foto Håkan Larsson

Foto Håkan Larsson

På höstkanten 1987 flyttades Skôrpa till Vassjön strax norr om Torsby. Det var förmodligen första gången som en bogserbåt hade varit verksam i den insjön. Orsaken till förflyttningen var att Skôrpa hade fått i uppdrag att medverka i eftersök och bärgningsförsök av en traktor som hade gått igenom isen föregående vinter.
Foto Håkan Larsson

När Skôrpa hade slutfört sin del av arbetet lastades hon upp på sin trailer och kunde sen återgå till Fryken.
Foto Håkan Larsson

I Björnidet, där Fryksdalens Flottningsförening tidigare hade haft verksamhet, hade nu Fryksdalens Laxodling etablerat en nyanlagd fiskodling. De båda Lidwallsbyggda bogserbåtarna Engerdalen och Skôrpa hade sina förtöjningsplatser kvar vid den gamla tipprampen. Laxodlingens egen arbetsbåt Lusten 10 har tidigare tillhört Klarälvens Flottningsförening. - 1988
Foto Håkan Larsson

Under sommaren 1988 krånglade backslaget i Skôrpa vid flera tillfällen. Det blev därför inga längre utfärder på Fryken detta år. Här ligger hon i fridsam vila tillsammans med Engerdalen vid före detta Björnide´ biltipp.
Foto Håkan Larsson

I början av 2000-talet var Skôrpa föremål för en diskussion om att eventuellt konvertera henne till ångbåt på riktigt.
Foto Håkan Larsson


Tillbaka till Frykensidan
Tillbaka till startsidan