Skulerud

Var i drift som timmerdragare vid Haldenkanalen fram till 1982 då timmerflottningen upphörde. Har eventuellt sålts till Sverige.
Källa: Alexander Ytterborg


Haldenkanalens tre timmerdragare SKULERUD, METTER MENG och RAGNVALD BØDKER
Foto Alexander Ytterborg


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan