Skutor m.m.


Okänd skuta vid fabriken i Rönnskär (Skäret)
Fabriken tillverkade soltorkat murtegel men även saltkar och strömmingsfjärdingar (1/4-dels tunna)
Foto i Håkan Löfgrens saml.


Möte med okänd fyrmastad skuta - 1950-talet
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Foto i Lennart Hedlunds saml.


Okänd skuta på stämningsfull bild, möjligen 50-talet
Foto i Lennart Hedlunds saml.


PRIMA i Furuögrund 1951
5474 - SFZG Byggd 1907 i Hälsingborg (stål). 34,74 x 6,76 x 2,60 m. - 229,82/172,17 - 320 dwt. 150 hkr. Rederiab. Freja, Jönköping. Skeppare F A Isaksson (SS 1951)
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Foto i Lennart Hedlunds saml.


Olshammar runt 1930
Galeasen ELIDA av Dalmark, ångarna TELL och WETTERN, den vita skutan med rak stäv är galeasen CARL GUSTAF av Harge (Anders farfars far var delägare med 2/8 och skeppare på henne), utanpå henne ligger AUGUSTUS. Slupen på ingående skall vara RICKTOR, för några år sedan nordens äldsta seglande fartyg, numera kaffeved.
Foto i Anders Engdahls saml.


AUGUSTUS
M.S. AUGUSTUS av Vadstena om 28 reg.ton, som sjönk genom missöde i Södertälje sluss den 9:e augusti 1932.
Fartyget var på resa Stockholm-Vadstena med last av 60 000 kg gödningsämnen. Efter det fartyget inlöpt i slussen ilandsändes en wire, en förut och en akterut, vilken senare var försedd med en "cause", fastsatt till en grästross. Då wiren fastsattes på på pollarna akterut på låringen för att stoppa upp fartyget, råkade "causen" beknipa sig på pollarna med påföljd att en synnerligen hård påfrestning uppstod, så att fartygets pollare, reling, bordläggning och två stöttor på ca 2 meter i fyrkant revs ur fartyget, så att vattnet började strömma in i fartyget, och detsammat började sjunka. Fartyget sjönk inom några minuter. Efter försök att länspumpa det sjunkande fartyget vilket senare visade sig omöjligt, bärgades fartyget den 23:e augusti genom lyftning med hjälp av bärgningspråmar. Foto 11/8 1932
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Försök att länspumpa den i slussen sjunkna motorseglaren AUGUSTUS av Vadstena. 20/8 1932.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


JONNY
JONNY i Södertälje Mälarhamn 1971. Ligger numera vrak utanför Linneavarvet vid Gammelby.
7097 - SJAM byggd 1924 i Råå. 21,89 x 6,28 x 2,22 m. 71/40 br/n.ton. 105 dwt. Maskin 120 ehk. (SS 1971)
Foto: i Carl Ljungbergs saml. via Anders Engdahl


NYA DANSÄTTER
4422 Byggd 1904 i Sjötorp (furu på ek) som HEROS. 30,43 x 6,99 x 3,01 m. - 179,13/99,81 ton. 120 hk. Ångfartygsab. Samseglingen.

NYA DANSÄTTER i Rödesund
Foto i Anders Engdahls saml.

Foto i Anders Engdahls saml.


Splitvedslastning på en Ålandsskuta i Furuögrund, se så fint packad lasten är. Okänt årtal.
Foto: Okänd i Lennart Hedlunds saml.


ORION
8723
Tremastskonaren ORION (Oskarshamn) vid hamnmagasinet i Furuögrund. Två likaledes okända bogserbåtar skymtar. Troligen 1950-talet.
Foto i Rolf Forssèns saml. via Lennart Hedlund (identifierad av Åke Olofsson)


SVANHILD
5466 - SJXG
Byggd 1913 i Sjötorp i fur på ek
30,84 x 6,6 x 2,78 m. 167,44/135,02 (SS 1943)
Skonertskepp 1921-1949

1913 - Byggs i Sjötorp av Sixten Groth för rederi Per Olsson i Skillinge som SVANHILD.
1916 - 7 maj Minsprängd Sv Huvudskärs fyr, flöt på lasten och inbärgas till Stockholm. Bogserad till Ystad för reparation, september samma år såld till J M Andersson i Ystad
1921 - Februari såld till Ingvar Persson i Brantevik
1930 - Motoriserad med en Avance motor om 80 hkr
1935 - Ny huvud redare Ivar A Brange
1949 - Såld till Anders J Andersson i Bleket 115 000 kr.
1950 - Såld till K F Rinman i Stockholm
1954 - Avgick 15 sept från Mäntylouto med trälast till Köpenhamn, 18 sept påträffades hon drivande med kölen upp NO om Åland. Vraket inbogserad till Nystad. Senare såld till Gösta Karlsson Brändö Finland, omdöpt till TORSÖ.
1969 - Upplagd som lagerlokal Helsingfors
1971 - Sjunken
Fakta från Anders Engdahl

Segelskutan SVANHILD Furuögrund ca. 1950. I bakgrunden massahuset som blåste sönder 1941.
Foto okänd i Rolf Forséns saml via Lennart Hedlund

Segelskutan SVANHILD Furuögrund hamn ca. 1950
Foto okänd i Rolf Forséns saml via Lennart Hedlund


TRAMP
Byggdes 1890 i Finland som AHTI. Byggdes om 1927 och registrerades som nybygge med samma namn. Hon gick då som passagerarångare. På 1930-talet blir hon pråm men 1946 byggs hon om till motorlastfartyg och döps då om till TRAMP. Sommaren 1976 säljs TRAMP till Stockholm och 1981 kommer fartyget till Hjälmare Docka. Där ligger hon tills hon blir upphuggen den 18 april 2007.
Text: Mats Karlsson

TRAMP i Hammarbyleden - november 1978
Foto Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

TRAMP
Foto okänd via Mats Karlsson

Skrovet av TRAMP i Hjälmare docka, troligen 1980-talet
Foto Anders Engdahl

TRAMP under upphuggning i Hjälmare docka 18 april 2007.
Foto Mats Karlsson


KARIN
Köptes av Gösta Widlöf i början av 1970-talet för 10 000 kr samt en back Carlsberg. KARIN hade då en knäckt mast efter att Ålkistan passerats med masten uppe. I maskinrummet fanns en 2 cyl. June-Munktell tändkula som gick bra. Många resor skedde. 1976 skrotades KARIN vid Stäket.
Text: Gösta Widlöf

KARIN av Nyköping under gång syd Kalmar 1967. Rapslast och på väg till Bergkvara.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

KARIN
Tavla hos Gösta Widlöf

KARIN under rustning vid Stäkets Marina, troligen vintern 1974.
Foto Gösta Widlöf

Foto Gösta Widlöf

Foto Gösta Widlöf


RYA
21 x 4,09 m.
Lastrum: 75 kbm
Maskin: Volvo MD96

Användes bl a vid oljesanering i Stockholms skärgård 1979, Kallades då allmänt för "Järnspettet" p g a att hon var lång och smal. Enligt uppgift skall båten numera finnas i Jakarta, belagd med kvarstad.
Fakta Gösta Widlöf

RYA vid Berghamns brygga, Hässelby - 1980
Foto Gösta Widlöf

Foto Gösta Widlöf

Foto Gösta Widlöf

KNOBEN på Beckholmen - 17 juli 2004
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

KNOBEN på Beckholmen - 24 juli 2004
Foto Lars Johnson

ROSPIGGEN på Beckholmen - 21 augusti 2004
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka ett steg
Tillbaka till startsidan