Skutskär III

SLKE – 13359 (1985)
Byggd 1920 vid Glommens Mek. Verksted A/S, Fredrikstad NB 37 (Stål)
15,43 x 4,00 x 2,04 m - 28 / 0
Maskin: Okänd ångmaskin på 79 Ihk, ersatt av okänd motor 1961.
Byggdes för okända, möjligen Stora Kopparbergs Bergslags AB, Skutskär som ägde båten vid en företagen inspektion 1921. Namnet då var SKUTSKÄR III. Motoriserades 1961 och såldes efter lång tjänst omkring 1962 till Arne Avelin, Lidingö som gav båten sitt eget namn, ARNE. Gick igenom ett antal händer och hamnade 1971 hos Föreningen My, Stockholm och var då sannolikt fritidsfartyg. Såldes igen samma år till J E R Lindelöf, Stockholm som ändrade namnet litet försiktigt till ARVE. Såldes i nov 1998 till Annica Marklund, Hudiksvall som sålde vidare året efter till Pr/ Marcus Olovsson, Göteborg där hon en tid fick heta HOPPET AV GÖTEBORG, men när Diana Holmberg, Göteborg blev ny ägare 2002 blev namnet åter ARVE. Avregistrerades den 30 jan 2015 med kommentaren; ”skeppet upphugget”.
Text: Bengt Westin


ARNE
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

ARNE
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

ARNE i Ulvsundasjön 23/10 1977
Foto: Bengt Westin

ARVE
Foto: Tore Olsson via Bengt Westin

ARVE - 26/8 2001
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

ARVE vid Gullbergskajen - 17/1 2008
Foto: Per Hilding


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan