Smitwijs London

C6CJ8 - IMO 7402453
Byggd 1975 vid Ihc Merwede Scheepswerf i Hardinxveld, Holland
74,75 x 15,68 x 7,6 m. - 2650/800 ton
Maskin: 2 x SWD 9 TM 410 på 13.500 bhk. 2 propellrar i Kort nozzles. B.P. 167 ton.

SMIT LONDON till 1998 (inom olika divisioner av Smit) därefter SMITWIJS LONDON hos Svitzer Ocean Towage, Hoofddorp, Holland


SMITWIJS LONDON - 18 februati 2002
Foto Niels B. Bojesen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan