SNAPP

Oreg
Byggd 1873 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 98 (Järn)
16,58 x 3,62 x 1,70 m
16,64 x 3,67 x 1,78 m - /u 10 (SS 1917)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på 16 Ihk, utbytt mot en ny maskin från varvet på 85 Ihk 1917.

Byggdes för E.F. Zetterström, Engelsberg med namnet ENGELSBERG. Köptes 1880 till Stockholms Transport & Bogserings AB och namnet ändrades till SNAPP 1909. Ombyggd på Ekensberg 1917 och fick bl a ny triplemaskin. Då T & B gick i konkurs 1924 övertagen av Stockholms Enskilda Bank. Överförd till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firma 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades och såldes den 26 sept. 1935 till Cyrus Bergström och John Sörman, Stockholm och de skrotade båten samma år.
Text: Bengt Westin


ENGELSBERG
Foto i Bengt Westins saml.

SNAPP
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan