Södertälje Kanal

SDMW
Byggd 1903 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby NB 19 (Stål)
16,33 x 4,24 x ?? m - 30 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk, ersatt av en Bolinders Råoljemotor 2-cyl. på 220 Ehk (1952), ersatt av en Volvo-Penta TMD 120 A på 270 Ehk (1971)

Byggdes för Södertälje Kanal- och Slussverks AB, Södertälje som SÖDERTÄLJE KANAL. Köptes före 1932 av Mälarens Transport AB, Stockholm och kallades THEA, men kom 1937 till Murbruksfabriken AB, Stockholm. Ombyggd och motoriserad 1952 och såldes efter nära 30 år till Entreprenadfirma Bergschakt /H.Branding/, Göteborg 1966. Han flyttade henne 1971 till ett annat av sina bolag, F:a Byggdelar (H.Branding/, Göteborg men sålde 1971 till Ringö Marin /O. Christensen/, Göteborg för 20.000 kr och då blev namnet BRITTON. Bogserings AB Stormking, Göteborg köpte 1974 och döpte om till STORMGIRL, men 1976 flyttades hon till moderbolaget Göteborgs Bogsering- och Bärgnings AB, Göteborg och 1984 till Scandinavian Towage & Salvage AB, Göteborg. Startskottet 20286 AB, Göteborg blev nästa ägare 1987 men samma år var hon tillbaka hos ScanTug AB, Göteborg. Såldes för 200 000 kr till Dyk & Sjötjänst i Uddevalla AB, Uddevalla 1988 där hon fick namnet BÄVERN, de sålde i dec 1994 till Nordell & Edlind AB, Stockholm som döpte om till HUBBE och i början av 2000-talet blev Ulf Edlind AB, Stockholm ägare. Köptes 2017 av Jimmy Ström, Rindö och var då fritidsbåt.
Text: Bengt Westin

Byggdes som Södertälje Kanal II men troligen slopades II:an i namnet när den första Södertälje Kanal (byggd 1885) såldes. Notera även att namnet har stavats både som Södertelge och Södertälje Kanal.


SÖDERTÄLJE KANAL - under bygge på Lundby MV
Foto: i Ulf Edlinds saml.

Foto: i Ulf Edlinds saml.

SÖDERTELGE KANAL II på väg in i kanalen, vid Saltsjötorget, vykort 1906.
Södertelge Kanal II

Samma som ovan, men i en kolorerad version. Om färgsättningen stämmer eller är en konstnärlig tolkning vet jag inte.
Södertelge Kanal II

SÖDERTELGE KANAL II på väg in i kanalen, vid Saltsjötorget, färglagt vykort .
Södertelge Kanal II

SÖDERTELGE KANAL II assisterar två skutor på väg in i norra kanalen, vykort.
Södertelge Kanal II


Södertälje Kanal & Slussverks egen bogserbåt SÖDERTÄLJE KANAL i väntan på dagens begivenhet - återinvigningen av den breddade och uträtade kanalen den 17/11 1924.
SÖDERTÄLJE KANAL
Vykort

S/S August Leffler passerar under Klaffbron med gäster som efter invigningen for vidare på Mälaren till Stockholm.
SÖDERTÄLJE KANAL
Vykort


SÖDERTÄLJE KANAL - bärgning av mudderverket - mars 1926
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Fotot taget strax söder om Mälarbron å östra sidan av bogserbåten SÖDERTÄLJE KANAL bogserande briggen GERDA. Man kan även å kortet längst till höger se det å kanalholmen kvarstående landfästet av gamla landsvägsbron. 22/11 1929.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


THEA
Thea
Foto via Bengt Westin

THEA
Thea
Foto Lennart Sundbergs saml.


STORMGIRL - 1 juni 1981
Stormgirl
Foto Jan Häggström via Bengt Westin


Stormgirl
Stormgirl
Foto: Lennart Ramsvik maritimbild.com


HUBBE i Hammarbyhamnen, 2002.
Hubbe

Hammarbyhamnen
Höstbilderna 2003, vinterbilderna 22 november 2004.
Hubbe

Hubbe

Hubbe

Hubbe

Hubbe

Hubbe


8 mars 2005
Hubbe
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


Vid Mälarvarvet 25/7 2006.
Hubbe


Hubbe torrsättes på Rindövarvet, Rindö - 4/12 2007
Hubbe
Foto: Ulf Edlind

Hubbe
Foto: Ulf Edlind


Hubbe vid Rindö Marine, Rindö - 30/7 2008
Hubbe
Foto: Krister Nilsson


Tillbaka till Murbruksfabriken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan