Södertälje Kanal

Byggd 1885 vid okänt varv i Stockholm. (Järn)
14,61 x 3,68 x 1,89 m – (SV 1933)
Maskin: Atlas AB ångmaskin på 60 Ihk

Byggdes sannolikt för Södertelge Kanalbolag, Södertälje som SÖDERTÄLJE KANAL. Såldes troligen sedan en ny båt med samma namn hämtats på Lundby MV, och 1922 ägdes hon av L. Gustafsson, Stockholm och kallades ARNE, ett namn som följde med till Petrus Andersson, Stockholm som ägde 1925. 1933 är Martin Andersson ägare, och han sålde 1934 till Gustaf Andersson, Stimmersbo, Fagersta som döpte om till HERMAN. Inköptes av Cyrus Bergström, Kvissleby 1943 och han sålde 1944 till Yngve Sjöqvist, Sundsvall. Denne ämnade nog bygga om båten till vattenbåt, men använde den nog aldrig utan lät utrangera den samma år. Intyg från insp. den 12 sept. 1945 av Herman nedskrotats.
Text: Bengt Westin

Herman
Herman
Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan