Vykort med motiv från Södertälje


Kiholm Tegelbruk
Maren
Vykort (postgånget 1909) i Janne Vestvalls samling via Olle Holmberg


"Jutan" Svenska Juteväfveri Aktie Bolaget startade 1889 och låg längst norr ut på Storgatan, där Astra numera har byggt vid Mälarhamnen.
Jutan
Vykort i min samling


Mälarhamnen sedd från norr
Mälarhamnen
Vykort (postgånget 1906) i min samling


Mälarhamnen. I hustet till vänster, under punchverandan, fanns Josef Anderssons speceri- och skeppsfurneringshandel.
Mälarhamnen
Vykort (postgånget 1909) i min samling

Nere vid Mälarhamnen låg även Frälsningsarméns lokal
Mälarhamnen
Vykort (postgånget 1906) i min samling

Mälarhamnen.
Mälarhamnen
Vykort i min samling

Mälarhamnen. Liv och rörelse i hamnen
Mälarhamnen
Vykort i min samling

Mälarhamnen. Den närmsta ångaren är Södermanland från Nyköping. Hamnen till höger - Östra hamnen - hörde till Södertälge Tändsticksfabrik.
Mälarhamnen
Vykort i min samling (postgånget 1908)


Den gamla slussen med ångaren Prins Bernadotte. Huset på andra sidan kanalen hette "Villa Sanna" och byggdes på 1860-talet.
Slussen
Vykort (postgånget 1909) i min samling


Den "nya" svängbron över kanalen tillkom 1910 och ersatte en tidigare utförd i trä
Brofundamenten och brovaktarstugan står kvar än idag som minne.
Svängbron
Vykort (postgånget 1919) i min samling

Svängbron revs i samband med breddningen och uträtningen av kanalen som stod klar 1924.
Svängbron
Vykort (postgånget 1921) i min samling


Skoltorget sett från S:ta Ragnhilds kyrktorn
Kyrkan i bild är Johanneskyrkan (Metodistkyrkan), byggd 1902 och riven 1969. Byggnaden i mitten byggdes på 1780-talet som stadens skola. Inrymde på på 1930-talet Café Runan och en vulkverkstad. Husen till höger revs när nya Mälarbron byggdes (invigd 1924).
Skoltorget
Vykort (postgånget 1906/08?) i min samling

Dessa HSB-hus vid Skoltorget byggdes i slutet av 1930-talet. Det främsta huset är beläget där det gamla skolhuset stod i bilden ovan.
Skoltorget
Vykort (postgånget 1947?) i min samling


Turingegatan sedd från S:ta Ragnhilds kyrktorn
Turingegatan
Vykort i min samling

Elimkapellet vid korsningen Nygatan och Turingegatan.
Byggdes 1898 för Templarbröderna, övertogs 1927 av Filadelfiaförsamlingen. Revs 1971 i samband med Oxbacksledens tillkomst.
Turingegatan
Vykort i min samling


Sankta Ragnhilds kyrka och torget
Kyrkan lär vara byggd år 1110. På 12- och 1300-talet tillbyggdes kyrkan för att på 1400-talet få sitt nuvarande utseende. Vid rysshärjningarna 1719 undgick kyrkan att brännas ner tack vare att en man stående på torget lyckades prickskjuta på kyrktuppen, vilket var den ryske befälhavarens villkor för att skona kyrkan. Nu har inte kyrkan varit förskonad från eld för det utan den har drabbats ett antal gånger, senast 1887. Det exteriöra utseende som kyrkan har idag tillkom vid renoveringen efter den branden.


Till vänster apotekshuset med Apoteket Kronan
S:a Ragnhilds k:a
Vykort i min samling

Till höger skymtar den byggnad som tidigare rymde den Lidmanska flickpensionen, senare hotell och brandstation och under 1940-talet bostäder (min far bodde med sina föräldrar där).
S:a Ragnhilds k:a
Vykort (postgånget 1925) i min samling

S:a Ragnhilds k:a
Vykort i min samling

S:a Ragnhilds k:a
Vykort i min samling

S:a Ragnhilds k:a
Vykort i min samling

S:a Ragnhilds k:a
Vykort i min samling

Till höger syns en buss i Södertälje Omnibus AB:s färger
S:a Ragnhilds k:a
Vykort i min samling (postgånget 1965)

Torget sett från kyrkogården
Torget
Vykort i min samling (postgånget 1916)

Till höger Strömstedtska huset från 1790-talet, huset i fonden är från 1890-talet och till höger Gamla Rådhuset som byggdes efter att ryssarna brände staden år 1719.
Torget
Vykort i min samling (postgånget 1928)

Torget med Gamla Rådhuset
Bakom Gamla Rådhuset skymtar Nya Rådhuset som invigdes 1921. Där samsades rådhusrätten, magistraten och polisen om utrymmet.
Torget
Vykort i min samling

Det Gamla Rådhuset, byggt 1735, var både rådstuga och gästgiveri fram till 1843 då magistrat och rådsrätt flyttade till det nedlagda Serafimerlasarettet (Gamla Flickskolan). Därefter blev det enbart gästgiveri med stall på bakgården för hästar. Benämningen blev sedemera Stadskällare.
Torget
Vykort i min samling (postgånget 1952)

Gamla Rådhuset, apoteket Kronan (huset byggt efter branden 1887) samt Sankta Ragnhilds kyrka
Torget
Vykort i min samling (postgånget 1922)

Livlig torghandel
Torget
Vykort i min samling (postgånget 1952)


Gatubilder


Mälargatan
Mälargatan
Vykort (postgånget 1925) i min samling


Turinge brunn var en av sex brunnar som försåg Södertäljeborna med vatten före 1890-talet då vattenledningen drogs.
Turinge Brunn
Vykort (postgånget 1902) i min samling

Nygatan med Turinge Brunn i korsningen av Turingegatan
Turinge Brunn
Vykort i min samling

Turingegatan på 1930-talet? i alla fall före 1953 när jag föddes och bodde på Turingegatan 13
Turinge Brunn
Kort i min samling


Storgatan mot Stora Torget och S:a Ragnhilds kyrka - 1900-talets början
Storgatan
Vykort (postgånget 1903) i min samling


Storgatan mot Stora Torget och S:a Ragnhilds kyrka - 1940-talet
Storgatan
Vykort i min samling

Början av Storgatan, med bl a Tempovaruhuset och ett postkontor - 1950-talet
Storgatan
Vykort (postgånget 1954) i min samling


Järnagatan. Saltsjögatan går ner till höger och rakt fram ligger Castorhuset - 1940-talet
Järnagatan
Vykort (postgånget 1944) i min samling

Järnagatan sedd från Stadshotellet. Saltsjögatan går ner åt höger. Apoteket S:t Ragnhild i hörnhuset.
Järnagatan 10
Vykort (postgånget 19??) i min samling


Parti af Gamla Södertelge, nämligen korsningen Stora Nygatan och Järnagatan
Stora Nygatan och Järnagatan
Vykort (postgånget 1902) i min samling - (platsen identifierad av Olle Gustafsson)

Korsningen Nygatan och Järnagatan efter 1907. Tobakshandlaren Th. Gustafsson lät bygga detta hus - Järnagatan 10. I hörnet öppnade han en tobaksaffär, vilket det fortfarande är. På Nygatan 2 hade Posten sina lokaler mellan 1907 och 1929.
Stora Nygatan och Järnagatan
Vykort (postgånget 1919) i min samling

Järnagatan 10.
Järnagatan 10
Vykort (postgånget 1920?) i min samling

Utsikt från Järnagatan 10 mot Saltsjögatan och den trekantiga planteringen med statyn "Gossen med snäckan" eller "Gustafssons pojke" som den kallades. Statyn skänktes av grosshandlare Thure Gustafsson med avsikt att inte tomten framför hans hus (Järnagatan 10) skulle bebyggas.
Järnagatan 10
Vykort (postgånget 1920?) i min samling

Saltsjögatan sedd nere från Maren. Stadshotellet och Stadsparken till vänster
Järnagatan 10
Vykort (postgånget 1906) i min samling


Gamla Stockholmsgatan som 1948 döptes om till Gästgivaregatan
Storgatan
Vykort (postgånget 1904) i min samling


Lilla Nygatan som 1917 bytte namn till Lovisinsgatan
Storgatan
Vykort i min samling


Badinrättningar


Detta är kallvatten- och varmbadsinrättningen som färdigställdes 1887. Byggnaden som är i morisk stil brann dock ner redan den 21/2 1903.
Badhuset
Vykort i min samling

Efter branden 21/2 1903.
Badhuset
Vykort i min samling

Det nyuppförda badhuset 1905
Badhuset
Vykort i min samling

Det nya badhuset stod klart till säsongen 1905.
Badhuset
Vykort i min samling

Varmbadhuset fick i slutet av 1920-talet spirorna på taket utbytta mot en kupol. Badinrättningen lades ner 1945, men badet fungerade i kommunal regi tills det nya badhuset vid Tältet stod klart. 1964 revs byggnaden.
Badhuset
Vykort i min samling


Socitetshuset byggt 1903. Här kunde badgästerna koppla av och umgås mellan behandlingarna på badhuset. Huset revs 1974.
Socitetshuset
Vykort (postgånget 1910) i min samling


Badhotellet senare Bristol
Badhotellet
Vykort (postgånget 1905) i min samling

Badhotellet byggdes 1898-1899
Socitetshuset
Vykort i min samling

Badhotellet (på vägskylten till vänster står det "Körriktning")
Socitetshuset
Vykort i min samling


Stadshotellet invigdes 1888. I trädgården hade man musikunderhållning och servering sommartid.
Stadshotellet
Vykort i min samling


Stadsparken med Maren i bakgrunden
Stadsparken
Vykort (postgånget 1910) i min samling


Södertälje strand och havsbad, vardagligt kallat havsbadet, startade 1904 och stängdes 1953. Numera ligger Sydhamnen där.
Havsbadet
Vykort (postgånget 1916) i min samling


Björkudden låg i närheten av havsbadet, närmare staden. Där fanns ett kafé och senare även en restaurang.
Ön i bakgrunden är Halls holme.
Havsbadet
Vykort (postgånget 1904) i min samling


Saltsjöhamnen och Saltsjötorget


Saltsjötorget
Saltsjötorget
Vykort i Janne Vestvalls samling via Olle Holmberg

Saltsjötorget. Huset i fonden är Järnagatan 1, bakom skymtar Sparbankshuset på Järnagatan 6.
Saltsjötorget
Vykort i min samling


Saltsjöhamnen (fel text på kortet). Huset i mitten har adress Järnagatan 1 och var det första huset som byggdes på Järnagatans östra sida efter breddningen och sänkningen av gatan 1908, då husen som låg där revs.
Vykort (postgånget 1920) i min samling


Saltsjöhamnen sedd från Maren.
Mälarhamnen
Vykort (postgånget 1906) i min samling


Sjön Maren
Maren
Vykort (postgånget 1905) i Janne Vestvalls samling via Olle Holmberg

En blick söderut
Maren
Vykort i min samling

Brandstationen, vilken invigdes 11/10 1943
Brandstationen
Vykort i min samling


Järnvägsstationer


Stationshuset på bilden byggdes 1885 och ersatte en tidigare träbyggnad från 1860. Stationen hette från början Södertelge, därefter Saltskog. Från 1885 till 1888 fick den namnet Södertelge övre, sedan Saltskog, tills ny station Södertälje södra byggdes 1921. Då överflyttades trafiken från Saltskog till Södertälje. Stationshuset på bilden blev klart 1885 (ritad av Adolf Wilhelm Edelsvärd) men blev obsolet när stambanan drogs om över Södertälje Södra (Hamn). Det användes därefter bl.a. till bilverkstad och revs 1947.
Södertälje Saltskog
Vykort i min samling - text Olle Gustafsson


En bibana ledde ner från Södertälje övre (Saltskog) till Södertelje nedre. Byggnaden var stationshus till 1918 då det nya stationshuset togs i bruk.
Södertälje C
Vykort i min samling

Södertälje nedre
Mälarhamnen
Vykort (postgånget 1904) i min samling


Södertälje Central
Södertälje C
Vykort i min samling

Södertälje Central 1922
Södertälje C
Vykort i min samling

Järnagatan, till höger Södertälje Central 1923
Södertälje C
Vykort i min samling

Södertälje Central 1949
Södertälje C
Vykort


Södertälje Södra på ett tidigt vykort. Ingen bebyggelse på stationens framsida ännu.
Södertälje S
Vykort i min samling


Östertälje Station. Stationshuset revs 1970. Då var den gamla gångbron över spåren redan riven sedan en tid tillbaka. Nya ingången på plattformen, den åt Stockholmshållet till, öppnade samtidigt som pendeltågen togs i drift 1968 och ersatte de gamla lokdragna lokaltågen. Första året gick pendeln Södertälje S - Stockholm - Kungsängen, med en "lill-pendel" mellan Södertälje S och Södertälje C. 1969 ändrades detta till Södertälje S - Stockholm - Märsta, samtidigt som pendeln från Kungsängen inte gick längre än till Stockholm C. Det dröjde till 1973 innan Kungsängenpendeln fortsatte till Västerhaninge.
Östertälje
Vykort i min samling, bildtext: Paul Schlyter


Gatubild från Östertälje
Östertälje
Vykort i min samling


Kooperativa Andelsföreningen i Östertälje
Östertälje
Vykort i min samling


Östertälje folkskola
Östertälje
Vykort i min samling


Vägen till Hall slingrar sig fram. Den är lika kurvig i dag, men asfalterad. Fotografen har stått ungefär i höjd med nuvarande värmekraftverk i Igelsta.
Vägen till Hall
Vykort i min samling


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan