Ångbåtar i SödertäljeSödertälje ångbåtshamn, längst in i Maren
eventuellt är ångslupen i mitten på bilden Frihiof. Byggd 1866 på Lindholmens varv i Göteborg (n.b. 162) 13,85 x 2,96 m. med en varvets egenkonstruerad ångmaskin om 16 hkr. Plats för 62 passagerare. Köptes av Södertälje Ångslups AB 1894 från Stockholms Ångslups AB. såldes 1905.
Vykort - postgånget september 1906.


Ragnhild

Byggd 1885 vid Brynäs Varv, Gävle. 33,82 x 6,50 x 3,00 m. Okänd ångmaskin.
Levererades 1885 till Ångbåtsbolaget Mälaren, Södertälje, för trafik mellan Södertälje och Stockholm i Mälaren. 1887 går man ihop med Firma Wilh. H. Kempe och bildar Nya Ångbåtsbolaget Mälaren. Ragnhild säljs 1897 till Södertälje Rederi AB för 64 000 kr. Upplagd 1916 p.g.a. för höga driftskostnader. Säljs senare samma år till Stockholms Transport- och Bogserings AB. Blir senare en öppen pråm.

Ragnhild.
Vykort

Ragnhild
framför Svenska Juteväferi AB i Södertelje.
Vykort - Axel Lundmark bokhandel

Ragnhild
passerar genom Linasundet i Mälaren i början av 1900-talet.
Vykort


Ingeborg

Beställd 1898 och levererad den 9 juni 1899 från Ljunggrens Mek Verkstad i Kristianstad för 13 000 kr. Ångmaskinen på 25 ihk gav henne en fart av 8 knop med 80 passagerare. Såld 1918 till Forsa bruk i Sörmland och omdöpt till Tisenö. 1945 såld till Brevens Bruk vid sjön Sottern.
Vykort

Vykort

Vykort


Frithiof (2)

Byggd 1905 vid Ljunggrens Verkstad i Kristianstad och levererad till Södertälje Ångslups AB med måtten 15 x 3,40 m. Maskin på 30 hk. Såld 1918 till Filipstads Träförädlings AB. Såldes 1924 till O. Larsson , Nässundet men skrotades ca 1932.

Frithiof vid Björkudden
Vykort

Frithiof i Igelstaviken
Vykort
Inne i Maren, fr.vänster ångslupen Frithiof (ex. Östra Skärgården 3), s/s Ejdern samt ett par segelskutor. Senare delen av 1930-talet.

Den här Frithiof (3) byggdes 1911 som Östra Skärgården 3 på Motala Verkstad med måtten 23,75 x 4,82 m. Inköptes 1918 av Södertälje Ångslups AB för 45 000 kr från Östra Skärgårdens Båtförening i Torhamn. Hon var ungefär lika stor som Ejdern. Med 174 passagerare kom hon upp i 9 knop. Frithiof såldes till sin befälhavare K.G. Petterson 1930. I 5 år fortsatte han trafiken, men sedan såldes hon till Ångbåts AB Bohusländska Kusten i Uddevalla. Omdöptes där till Sunningen.
Vykort

Frihiof (3) i Maren
Vykort


Ejdern

Byggd 1880 på Göteborgs Mekaniska Werkstad (NB210)
Tvåcylindrig ångmaskin på 65 hk. Koleldad panna.
Inköptes 1906 av Södertälje Ångslups AB och går sedan i trafik för dem till 1924 då bolaget träder i likvidation. Det nybildade Södertälje Nya Ångslups AB tar över driften fram till 1930 då man tvingas gå i konkurs. Nu tar besättningen över ägandet och driver fartyget till och med 1957.

Den här bilden är tagen vid Kungsdalens brygga ca. 1940. Manen på bryggan var vår granne Erik Nordmark. Ejdern slutade gå i trafik 1957, men bryggan på bilden fanns kvar ca. 10 år till innan den revs p.g.a. bristande underhåll. Där fotografen står fanns det även en väntkur där passagerarna kunde vänta på Ejdern vid dåligt väder. I den fanns även en mynttelefon, det kostade 20 öre att ringa. I slutet av 1960-talet hade de flesta skaffat egen telefon till husen och telefonautomaten togs bort och kuren revs.
Vykort från museiföreningen Ejdern


Ejdern med pråm på väg ut ur Maren
Vykort utgivet av Svenska Pressbyrån - postgånget 1946.


Nya SödertäljeByggd 1868 på Oskarshamns Mek Verkstad som Hållsviken. Trafikerade sommartid Stockholm - Södertälje - Brandalsund - Bostrand - Ramberg - Hörningsholm - Oaxen för firma Wilh. H Kempe. 1871 omdöpt till Hållsviken I. 1879 ombyggd och utrustad med ny ångmaskin och panna. Omdöpt till Nya Södertälje. Nya Ångbåtsbolaget Mälaren bildas 1887 när Kempe går ihop med Ångbåtsbolaget Mälaren. Såld 1897 till Ångbåts AB Vestra Södertörn. 1930 såld till Trosa och namnändrad till Ilända Express. Skrotad 1932.
Vykort

I Södertälje kanal
Vykort


Information: Ångfartyget Ejdern av Per G. Fagerholm, Alla våra Ångslupar av CeGe Olsson och Gert Ekström, www.skärgårdsbåtar.se, samt egna anteckningar.


Tillbaka till startsidan för Södertälje
Tillbaka till startsidan