Söråker

Oregistrerad
Byggd 1898 vid Sächs Dampschiffs & Maschinenbauanstalt der Öster & Nordwest Dampschiffs Gesällschaft, Dresden (Stål)
21,06 x 3,83 x 2,30 m - 50,60 / 11,85 (MB 1899)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 137 Ihk

Byggdes för okända, troligen som passagerarbåt. Möjligen för konsul H. Lehman, Drøbak (No) som ägde henne då Sunds AB köpte henne den 5 mars 1898 för 20.000 kr. Sunds Bolag vid Sundsvall har af konsul Lehman i Dröbak inköpt ång. ’Lizzie’ om 42 reg.ton och 100 Ihk. Köpesumman är 20.000 kr. Ångaren, som är bygd i Dresden, har senast gått på passagerartraden i Kristianiafjorden. Den blir nu bogserare. (Norrlänningen 5/3 1898). Hette alltså LIZZIE då hon köptes, men hon byggdes genast om till bogserbåt vid Sunds MV och kallades därefter SUND. Döptes om till SÖRÅKER då nya SUND var klar att sättas i trafik 1914. Flyttades till dotterbolaget Sunds Rederi AB 1921 för ett uppgivet värde av 72 000 kr, och till SCA, Sundsvall den 31 dec 1954. 1959 anges hemorten till Kramfors, men det var nog bara någon slags teknikalitet för hon var kvar i Sundsvall till 1961 då Rune Högström köpte och skrotade båten.
Text: Bengt Westin


SUND
Foto: Björn Janssons saml. via Bengt Westin

SÖRÅKER
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förening via Martin Wisten

SÖRÅKER
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

SÖRÅKER
Foto: MSF: s fotosamling via Bengt Westin

SÖRÅKER
Foto: MSF: s fotosamling via Bengt Westin

SÖRÅKER
Foto: Sten Lindholm via Bengt Westin

SÖRÅKER
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan