Sörvik

SHBO - 10872
Byggd 1902 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 16 (Stål)
15,35 x 4,22 x 2,22 m (SV 1917)
15,37 x 4,18 x 2,60 m - 28 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 90 Ihk, ersatt av en 6cy 2t Atlas Dieselmotor på 260 Ehk (1964) och ev en okänd motor på 340 Ehk okänt år

Byggdes för Aug. Carlsson & Co AB, Göteborg som VALE. Omkring 1920 köptes båten av Sörviks Trävaru AB, Sörvik och omdöpt till SÖRVIK. Bolaget trädde i likvidation 1923 och ombildades till Sörviks Träexport AB. Byggdes om och renoverades 1928 vid Mohögs MV. Även det nya bolaget likviderades, 1938, och båten övertogs av disponenten Gustaf Engström som 1941 sålde den till Martin Ankarstad, Stockholm. Rekvirerades av Ostkustens Marindistrikt från den 1 dec 1942 vid Sjökontrollstation 36, Mysingen som hjälpfartyget H 465. Återlämnades den 27 maj 1945 och såldes 1951 till Seth Wahlbäck och Sven Nährlund, Sandarne och de använde henne till 1960 då hon såldes till Carl Emil Eriksson, Lidingö. Han byggde om (till oigenkännlighet) och motoriserade båten åren 1960-1964 samt använde densamma till 1975 då hon såldes till Sven och Ingvar Karlsson, Stenugnssund. Dessa betalade 90 000 kr, och karlsönerna registrerade båten på HB Rederi Wiros, samma ort. På hösten 1977 såldes båten till John Mattssons Byggnads AB, Stockholm. De behöll henne några år och sålde därefter till K O E Gustafsson, Stockholm. Förliste den 21 feb 1982 i Hanöbukten på resa Malmö-Stockholm.
Text: Bengt Westin


Sörvik
Sörvik
Foto: L Petterssons saml. via Bengt Westin

Sörvik
Sörvik
Foto: Göran Stengels saml. via Bengt Westin

SÖRVIK och LÅNGRÖR
Sörvik
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

Sörvik
Sörvik
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

Sörvik i Skavdösundet, farleden intill Blankaholm, vintern 1965-66.
Sörvik
Foto: Alf Karlsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan