Sound Solution

SJPQ
Byggd 2009 vid Neptune Shipyards, Aalst, Nederländerna
25,85 x 9,90 x 2,4-2,8 m.
Maskin: 2 x Caterpillar C32 på sammanlagt 1940 kW. B.P. 29 ton

Levererad 2009 till Svensk Sjöentreprenad AB - SSE i Malmö som SOUND SOLUTION. Fartyget är ett "Multi Purpose Vessel" som kan manövreras helt och hållet från styrhuset.
Fakta: Svensk Sjöentreprenad AB


SOUND SOLUTION nylevererad och klar för sjösättning
Foto Kenneth Andersson

i sitt rätta element
Foto Kenneth Andersson

SOUND SOLUTION vid Skeppsbrokajen i Stockholm - 29 december 2016
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Företagets egen hemsida


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan