Sound Supporter


Byggd 2005 vid Neptune Shipyards, Aalst, Nederländerna
25,2 x 8,04 x 1,8-2,6 m.
Maskin: 2 x Volvo TAMD 165

Hos Svensk Sjöentreprenad AB - SSE i Malmö som SOUND SUPPORTER. Fartyget är ett "Multi Purpose Vessel" som kan manövreras helt och hållet från styrhuset. Såldes runt årsskiftet 2015-16 till utlandet.
Fakta: Svensk Sjöentreprenad AB samt Emil Rylander


SOUND SUPPORTER - 13 juni 2010
Foto Johnny Nilsson

Företagets egen hemsida


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan