Bogseringar och andra uppdragMENTOR med två kassuner som sjösätts från CARRIER 8 i Göteborgs hamn
Foto: Daniel Gustafsson

SOUND SUPPLIER med BARSWEEP ONE i famnen.
Foto: Daniel Gustafsson

FROG CYGNUS och SOUND SUPPLIER med en kassun för den nya bron i Trollhättan.
Foto: Daniel Gustafsson

FROG CYGNUS och SOUND SUPPLIER med en kassun för den nya bron i Trollhättan. Slussas i Ströms sluss.
Foto: Daniel Gustafsson

SOUND SUPPLIER med en av kassunerna i Göteborgs hamn
Foto: Daniel Gustafsson

FROG CYGNUS i Surte
Foto: Daniel Gustafsson

SOUND SUPORTER med Jupiter på släp i Göteborgs skärgård.
Foto: Daniel Gustafsson

FROG CYGNUS med SATURNUS i näsan.
Foto: Daniel Gustafsson


Tillbaka till Sound Supplier
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan