Sparrfors

Oregistrerad
Byggd 1883 vid Ljusne Mek Verkstad, Ljusne (Järn)
16,14 x 3,86 x 2,43 m – 28,55 / 6,26 (MB 1913)
Maskin: Okänd ångmaskin på 105 Ihk

Byggdes för Ljusne-Woxna AB, Ljusne med namnet DALFORS som ändrades före 1913 till SPARRFORS. Blev så småningom kättingpråm hos Ströms Bruk AB och skrotades sannolikt på 1960-talet.
Text: Bengt Westin (källa: B Fogelberg)


DALFORS
Foto via Håkan Löfgren

SPARRFORS
Målning signerad Alfons (Sandström från Ljusne?) i Lars Brolins ägo, via Håkan Löfgren

SPARRFORS
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan