Sprängaren


Byggdes på Motala varv och sjösattes 1918. Militära nummer har varit 18, 49 och 254.
26,32 x 6,88 x 4,30 m.- 227/232 ton depl. (167/0 SS 1969)
Maskineri: en 2-cyl stående compoundångmaskin av varvets konstruktion på 483 ihk.
Var ursprungligen bestyckad med en 57 mm kan M/16, vilket senare kompletterades med en 25 mm automatkanon och en kulspruta.

Efter insamlingen av pengar till pansarskeppet SVERIGE under första världskriget blev det pengar över, och för detta byggdes tre st minsvepare varav denna var en. Fartyget sjösattes den 12 juni och levererades den 14 november 1918 till Kungl. Flottan som vedettbåt med namnet SPRÄNGAREN och nummer 18, vilket senare ändrades till först 49, därefter till 254. Hade 16 mans besättning och var bestyckad med 57 mm kanon M/16. Omklassificerades 1930 till tender. Deltog 1960 vid bärgningen av WASA som sista uppgift hos Marinen. Utrangerades den 1 januari 1962 och köptes den 6 augusti samma år av Varbergs Kommun för 40.000 kr och där ändrades namnet till KLÅBACK efter en ö med fyr nordväst om Varberg, samt byggdes om till bogserbåt. Blev överflödig igen 1975 och köptes då av Bengt Sture Sjögren i Stockholm och denne döpte om till BRITT MARI innan han överlät båten 1996 till Ångbåtsveteranföreningen Tendrarna i Stockholm som återgav henne namnet SPRÄNGAREN. Blev museifartyg, men sjönk vid Beckholmen den 9 februari 1999. Bärgades den 22 februari med hjälp av kranpråmen LODBROK. Blev K-märkt 1 december 2004 som ett kulturhistoriskt värdefullt skepp.
Text: Bengt Westin


SÖKAREN, SPRÄNGAREN och SVEPAREN på 1940-talet
Klåback
Foto: Håkan Sundströms saml.

KLÅBACK på slip 1965
Klåback
Foto: Olle Arnell i Christer Samuelssons saml.

SPRÄNGAREN i Västra Beckholmsdockan 19 oktober 1996
Sprängaren
Foto: Olle Renck via Christer Samuelsson

SPRÄNGAREN i Stockholm 5/1 1997
Sprängaren
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin

Sprängaren
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin

SPRÄNGAREN närmast kaj med SVEPAREN utanför, vid Kvarnholmen - 13 augusti 2005.

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Naturen håller på att ta över på SVEPARENS akterdäck.
Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

SPRÄNGAREN och SVEPAREN vid Beckholmen - 1 september 2007
Foto: Christer Samuelsson

Bortmotade från Svindersviken låg tendrarna vid Beckholmen ett kort tag för att sedan bogseras till Gålö.
Foto: Christer Samuelsson

3 september 2007
Foto: Lars Johnson

SPRÄNGAREN - 13 maj 2014
Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson

Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson

SPRÄNGAREN vid Beckholmen - 1 juni 2015
Samtliga tuber i ångpannan skall bytas.
Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson

SPRÄNGAREN vid Vasapiren - 25 maj 2018
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Föröver sov manskapet. I taket finns krokarna för hängkojorna.
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

På väg ner i maskinrummet
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Akteröver var befälens rum
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Signalistens utrymme i akterkant av bryggan
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan