Sprängsviken

Oregistrerad
Byggd 1899 vid Hernösands Verkstad & Varf AB, Härnösand. (Järn)
17,14 x 3,74 x 1,80 m – 32,42 / 6,56 (SV 1916)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för Sprängsvikens AB, Sprängsviken som SPRÄNGSVIKEN. En ny ångare håller man sedan i april på att bygga vid Verkstaden för Sprängsvikens Ångsågs AB, af alldeles samma model som den nya ’Bollsta’ som byggdes vid samma varf i fjor. (VA 9/6 1897). Fick ny panna från Wennbergs MV 1913. Strömnäs AB och Svanö AB köpte gemensamt Sprängsvikens såg 1913 och rev den. I stället uppfördes en cellulosafabrik som ägdes av Nensjö Cellulosa AB. Hela detta bolag övertogs 1937 av Strömnäs AB som 1948 införlivades med Kramfors AB. Såldes 1951 till Erik Holmberg, Kramfors men redan 1954 avfördes båten och den 3 aug 1958 meddelade insp.: ’Sprängsviken’ är numera nedskrotad.
Text: Bengt Westin

Sprängsviken
Bengt Westins saml.

Sprängsviken
Foto: Erik Jonsson via Bengt Westin

Sprängsviken
Foto: Erik Jonsson via Bengt Westin

Sprängsviken
Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan