Spring.


SDIO – 8484 (Reg 11/9 1941)
Byggd 1875 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
18,00 x 4,15 x 2,30 m – 31,26 / 11,54 (MB 1889)
18,08 x 4,31 x 2,50 m – 33 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 12 Ihk, ersatt 1894 av okänd comp.ångmaskin på 25 Ihk. Fick en tredje ångmaskin 1913, en comp.ångmaskin på 125 Ihk från Ekensbergs MV. Motoriserad 1950 – Bolinders 2-cyl. på 170 Ehk, utbytt 1958 mot 1 Albin Diesel på 160 Ehk och senare ytterligare 1 Albin innan hon 1968-69 utrustades med 2 st Scania DSI 11 2 x 230 Ehk.
Byggdes för G.F. Hörstadius – Nya Föreningen, Stockholm under namnet TYRESÖ till en kostnad av 21 800 kr. Fick ca 1880 namnet SPRING, då ägd av H.G. Söderberg, Stockholm. Köptes i april 1888 av Marma sågverk /Axel Brolin/, förbyggdes 1889 då hon höjdes ett stråk, och såldes 1891 till J.F. Schöning. Byggdes om 1894 och köptes år 1900 till Rederi AB Spring, Stugsund och dessa lät 1901 sätta in en ny panna innan de den 17 april 1907 sålde till Sulfit AB Ljusnan i Vallvik. Byggdes om och fick ny maskin igen vid Ljusne-Woxna AB MV 1913 och ägdes enl. Sjöfartsverket 1916 av Erik Arndt, Hudiksvall och han hyrde under första världskriget ut båten till Marinen som stationerade henne i Karlskrona. Den 10 feb 1925 står i loggboken: Arbetat med uppläggning. Slutade Uno Eriksson och Axel Hjulström. Det var det sista båten gjorde i Vallvik, för sedan såldes båten av Sundsvall-Kalix Transport AB (Nilsson & Lundbäck), Kalix. J O Nilsson försattes i konkurs 1936 och Lundbäck köpte Nilssons halvpart den 26 jan 1936 för 6.000 kr via Sigurd Häggström, Kalix. Rekvirerades den 25 nov 1942 av Ostkustens Marinkommando, Stockholm som sjökontrollfartyg med beteckningen H 464 till den 30 sept 1944. Lundbäck ville ha tillbaka båten, men kronan svarade med att åter rekvirera båten från den 1 okt 1944. Först den 5 juni 1945 kom båten tillbaka till Lundbäck och och efter motorisering 1950 bildade Oscar ca 1951 firma O. Lundbäck & Söner. Den 1 nov 1956 köpte Ingemar Hansson i Båtskärsnäs båten på avbetalning, men han hävde köpet då motorn var för dålig. Oscar hade avlidit den 26 sept 1956 och båten hade övertagits av Oscar Lundbäcks dödsbo (Beda Lundbäck och sönerna Oscar Ingvar och Per Bjarne Lundbäck). Året efter ärvdes båten av bröderna Lundbäck och de satte in en ny motor, och året efter en till, vilket gjorde att bröderna gick i konkurs. 1963 ropades därför båten in på exekutiv auktion av Albin Motor AB, Kristinehamn i nov 1963 för 30 000 kr. Hon sjönk den 23 okt 1963 i Varnumsviken i Kristinehamn, men bärgades och köptes den 11 maj 1965 för 1 500 kr av AB Avfallsråvaror, Kristnehamn som den 14 juni såldes för 2 000 kr till Sixten Rudmalm, Åtorp som sålde skrovet vidare för 3 500 kr till Ingemar Hansson, Båtskärsnäs igen 1965. Hansson satte in en ny motor och drog med henne till 1980 då Wiréns Rederi AB, Piteå handlade som värst. De köpte båten men bara för att kort därefter vidaresälja den till Avelins Bogserbåtar, Lidingö. Köptes 1981 av Bärgnings- och Dykeri AB Flynken, Göteborg som behöll henne till 1992 då EH Dyk & Marinteknik AB, Stockholm köpte. Firman ombildades 1993 till Dyk & Marinteknik Rederi AB, Stockholm och då var hon värderad till 188.000 kr. Såld av Dyk & Marinteknik Rederi Ab i konkurs till Waxholmsbryggan Ab, Hägersten (50%) och vidare till Stora Höggarns Skeppsvarv (50%). Inskrivet 080205. Efter 2008 lär hon ha haft ännu några ägare, sedermera sjunken, men lyftes upp på land hösten 2019 och skrotades därefter.
Text: Bengt Westin


Spring på 1890-talet
Spring
Foto från Lars Brolin via Bengt Westin


Spring i början av 1900-talet
Spring
Foto Lars Brolin via Bengt Westin


Spring
Spring
Foto Lars Brolin via Bengt Westin


Spring
Spring
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin


SPRING närmast och VIKING (II?) akter om vid Kalix kaj - 7 juli 1951
Spring
Foto Stig Jonsson


Spring
Spring
Foto Jan Häggström via Bengt Westin


Spring och Trafik
Spring
Foto Bernt Fogelberg via Bengt Westin

Ola Bäckström berättar: Spring fungerade i Stockholmstrakten, som regel bogserandes i par med Trafik. Spring och Trafik bogserade ofta timmer från Småland till ön Ålandet i Stockholms norra skärgård där andra båtar hämtade släp för fortsatt färd mot fabrikerna i Domsjö och Husum. Ålandet blev lite av en ”rangerbangård” som till slut också fick en rejäl förtöjningsboj för ändamålet. Enstaka släp hämtade Spring och Trafik i Mälaren men som regel skötte Wiréns om slussningen från Mälaren. Vissa vårar fanns större virkesupplag mer centralt i Stockholm där de norrländska timmerbogserarna hämtade direkt för vidare färd norrut. Färden från Ålandet skedde direkt ut i farleden med de stora finlandsfärjorna, men såväl bogserbåtarna som färjorna hanterade detta mycket bra tillsammans, ibland väntade färjorna in timmerbogserarnas passage av farleden och ibland var det omvänd situation efter ”allmänt anrop” till sjöfarten som därefter ledde till en dialog om vad som var mest rimligt vid respektive tidpunkt. En ömsesidig respekt för respektive näring rådde.


Spring i Hanssons färger
Spring
Foto via Börje Åström


Spring i Bråviken 1975
Foto: Conny Gustavsson


En något bedagad skönhet fotograferad 13 augusti 2005 i Svindersviken.
Spring
Foto Lars Johnson

Spring
Foto Lars Johnson


1 maj 2006 i Svindersviken.
Spring
Foto Lars Johnson


Tillbaka till Ingemar Hanssons Rederi
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan