Spring

Oreg
Byggd 1874 vid Motala Mek. Verkstads AB, Motala (Järn)
60,0 x 14,0 x ?? fot (Nybyggd 1874)
17,81 x 4,15 x 1,48 m
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin (12 ¼” x 11”) på 16 Nhk
Byggdes för Ångslupsbolaget Nya Föreningen, Stockholm som SPRING. Nya Föreningen uppgick 1880 i Stockholms Ångslups AB som sålde 1881 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Såldes av T & B 1898 till okända, för 9.000 kr. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan